Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 25.05.2023. 09:23

(aukcija) Nabava klima uređaja za kulturni centar Ivo Gregurević

Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 25.05.2023.
OBAVIJEST O NABAVI

613-7-1-51-3-48/23


ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO


I 1. Podaci o ugovornom tijelu

Naziv GRAD ORAŠJE
IDB/JIB 4254051610004
Kontakt osoba/Služba za kontakt Mandalena Lukač
Adresa Treća ulica br. 45
Poštanski broj 76270 Orašje (hp mo)
Općina/Grad Orašje
Telefon (031) 712-322
Faks (031) 712-011
Elektronička pošta ruza.nedic@orasje.ba
Internet adresa www.orasje.ba

I 3. Adresa za primanje ponuda/zahtjeva za sudjelovanje

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog tijela, razina i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Institucija vlasti iz članka 4. stavak (1) točka a) ZJN

I 5.b. Razina

Općinska razina (FBIH),Orašje

I 5.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 6. Zajednička nabava

Ne

I 7. Nabava u ime drugih ugovornih tijela?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 2.d. Obrazloženje nedjeljenja postupka na lotove

Predmet javne nabave je nabava klima uređaja, te javnu nabavu nije moguće dijeliti na lotove.

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Nabava klima uređaja za kulturni centar Ivo Gregurević

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Nabava klima uređaja za kulturni centar Ivo Gregurević

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 42512000-8 Klimatizacijski uređaji

II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavi (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

Ukupna količina je navedena u obrascu za cijenu ponude u tenderskoj dokumetaciji

II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

14000,00

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Kulturni centar Ivo Gregurević

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

30 dana

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva jamstvo za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji

III 3. Bitni uvjeti finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Nabava robe je financirana iz sredstava proračuna Grada Orašja za 2023. godinu.

III 4. Ograničenja za sudjelovanje

Nema ograničenja za sudjelovanje

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti navedena je u točki 3.2. tenderske dokumentacije

III 6. Ekonomska i financijska sposobnost

Ekonomska i financijska sposobnost navedena je točki 3.3. tenderske dokumentacije

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Tehnička i profesionalna sposobnost navedena je u točki 3.4. tenderske dokumentacije

III 9. Rezervirani ugovor

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Konkurentski zahtjev

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

05.06.2023.

IV 4. Provođenje postupka elektronskim putem?

Ne

IV 5. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Da

IV 6. Da li je objavljena prethodna informacijska obavijest?

Ne

IV 7. Rok za primanje ponuda/zahtjeva za sudjelovanje

Datum i vrijeme 07.06.2023. 09:00

IV 8. Rok za otvaranje ponuda

Adresa i mjesto Grad Orašje, Treća ulica broj 45, Sala za sastanke
Datum i vrijeme 07.06.2023. 09:15

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena i dostupna na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.
Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN(ejn.gov.ba). sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: