Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

(poništenje) Nabavka putničkih vozila

Datum objave: 25.05.2023. 15:28 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 25.05.2023.
OBAVJEŠTENJE O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE

951-1-1-32-4-38/23


ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv AERODROMI REPUBLIKE SRPSKE A.D.
IDB/JIB 4400912460005
Kontakt osoba Jelena Raca
Adresa Mahovljani bb
Poštanski broj 78250 Laktaši (sp bl)
Opština/Grad Laktaši
Telefon (051) 535-214
Faks (051) 535-229
Elektronska pošta borka.maksimovic@bnx.aero
Internet adresa

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Sektorski ugovorni organ iz člana 5. ZJN

I 2.b. Nivo

Entitetski nivo,Republika Srpska

I 2.c. Djelatnost

Djelatnost zračne luke

I 3. Zajednička nabavka

Ne

I 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?


Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjeravao zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Nabavka putničkih vozila

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka putničkih vozila

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 34110000-1 Lični automobili

II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

Navedeno u Obrascu za cijenu ponude, koji čini sastavni dio TD

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Sjedište UO, Mahovljani bb Laktaši

II 8. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?

Ne

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Do ispunjenja ugovornih obaveza

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

III 4. Kriterijumi za dodjelu ugovora

Ekonomski najpovoljnija ponuda

III 4.a. Podkriterijumi

R.br. Naziv Učešće
1 Rok plaćanja 10,00 %
2 Cijena 90,00 %

III 5. Da li se namjeravala koristiti e-aukcija?

Ne

III 6. Da li je objavljeno prethodno informaciono obavještenje?

Ne

III 8. Da li je objavljeno obavještenje o uspostavljanju sistema kvalifikacije?

Ne

ODJELJAK IV: RAZLOG PONIŠTENJA

Nije dostavljena nijedna ponuda u određenom krajnjem roku

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Datum poništenja

22.05.2023.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
951-1-1-32-4-38/23
PODIJELI: