Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Nabavka filtera za trolejbuska vozila BKM 43300D

Datum objave: 27.05.2023. 11:03 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 26.05.2023.
POZIV ZA DOSTAVU PRIJEDLOGA CIJENE/PONUDE

257-8-1-87-17-3/23


ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv KANTONALNO JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE "GRADSKI SAOBRAĆAJ" D.O.O.
SARAJEVO
IDB/JIB 4200055640002
Kontakt osoba Šećo Karkelja
Adresa Srđana Aleksića br.1
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Sarajevo Novi Grad (Sarajevo)
Telefon (033) 293-298
Faks (033) 454-691
Elektronska pošta graskomercijala@yahoo.com
Internet adresa www.gras.ba

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Sektorski ugovorni organ iz člana 5. ZJN

I 5.b. Nivo

Kantonalni nivo,Kanton Sarajevo

I 5.c. Djelatnost

Usluge gradske željeznice, tramvaja, trolejbusa, autobusa ili žičare

I 6. Zajednička nabavka

Ne

ODJELJAK II: PREDMET NABAVKE


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta nabavke

Filteri za trolejbuska vozila BKM 43300D

II 4.b. Kratak opis predmeta nabavke

Filteri za trolejbuska vozila BKM 43300D

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 42913000-9 Filteri za ulje, benzin i usisavanje vazduha

II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost nabavke bez PDV-a u KM

2760,00

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Direktni sporazum

IV 6. Rok za prijem informativnih ponuda

Datum i vrijeme 2.6.2023. 11:00:00

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: