Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Nabavka specifičnih lijekova

Datum objave: 27.05.2023. 11:22 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 26.05.2023.
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

273-1-1-109-3-134/23


ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv FOND ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA REPUBLIKE SRPSKE
IDB/JIB 4400965150008
Kontakt osoba/Služba za kontakt Dejan Vragolić
Adresa Zdrave Korde 8
Poštanski broj 78000 Banja Luka (sp)
Opština/Grad Banja Luka (Banja Luka)
Telefon (051) 249-100
Faks (051) 216-595
Elektronska pošta fzors@zdravstvo-srpske.org
Internet adresa www.zdravstvo-srpske.org

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao u Aneksu A – Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao u Aneksu A – Adresa za dodatne informacije

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 5.b. Nivo

Entitetski nivo,Republika Srpska

I 5.c. Djelatnost

Ostalo

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

9

II 2.b. Ponude se mogu dostaviti za

Svi lotovi

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Da

II 3.a. Broj ponuđača sa kojima će se zaključiti okvirni sporazum

Jedan ponuđač

II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

2085510,40

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Nabavka specifičnih lijekova

II 4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Nabavka specifičnih lijekova

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu
Dodatni predmet(i) 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 8. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?

Ne

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.

III 2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.

III 4. Ograničenja za učešće

Obavezni uslovi za učešće iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj
dokumentaciji.

III 9. Rezervisan ugovor

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora

Ekonomski najpovoljnija ponuda

IV 3. Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

11.07.2023.

IV 4. Provođenje postupka elektronskim putem?

Ne

IV 5. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Ne

IV 6. Da li je objavljeno prethodno informaciono obavještenje?

Ne

IV 7. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 11.07.2023. 11:00

IV 8. Rok za otvaranje ponuda

Adresa i mjesto Sala za sastanke
Datum i vrijeme 11.07.2023. 11:15


ANEKS A


I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kontakt osoba Dejan Vragolić
Adresa Zdrave Korde 8
Poštanski broj 78000 Banja Luka (sp)
Opština/Grad Banja Luka (Banja Luka)
Telefon (051) 249-137
Faks (051) 249-237
Elektronska pošta dejan.vragolic@zdravstvo-srpske.org
Internet adresa www.zdravstvo-srpske.org

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kontakt osoba Dejan Vragolić
Adresa Zdrave Korde 8
Poštanski broj 78000 Banja Luka (sp)
Opština/Grad Banja Luka (Banja Luka)
Telefon (051) 249-137
Faks (051) 249-237
Elektronska pošta dejan.vragolic@zdravstvo-srpske.org
Internet adresa www.zdravstvo-srpske.orgANEKS B


Broj lota

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

enoksaparin rastvor za injekciju 40 mg/0,4 ml

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
Navedeno u TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

1363200,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

8 Mjesec(i)

IV Podkriterijumi

R.Br. Naziv Učešće
1 Cijena 99,00 %
2 Rok isporuke 1,00 %

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Navedeno u TD

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 11.07.2023.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 11.07.2023. 11:00


IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 11.07.2023. 11:15


ANEKS B


Broj lota

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

enoksaparin rastvor za injekciju 60 mg/0,6 ml

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
Navedeno u TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

274050,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

8 Mjesec(i)

IV Podkriterijumi

R.Br. Naziv Učešće
1 Cijena 99,00 %
2 Rok isporuke 1,00 %

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Navedeno u TD

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 11.07.2023.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 11.07.2023. 11:00


IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 11.07.2023. 11:15


ANEKS B


Broj lota

3


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

enoksaparin rastvor za injekciju 80 mg/0,8 ml

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
Navedeno u TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

144480,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

8 Mjesec(i)

IV Podkriterijumi

R.Br. Naziv Učešće
1 Cijena 99,00 %
2 Rok isporuke 1,00 %

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Navedeno u TD

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 11.07.2023.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 11.07.2023. 11:00


IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 11.07.2023. 11:15


ANEKS B


Broj lota

4


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

enoksaparin rastvor za injekciju 20 mg/0,2 ml

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
Navedeno u TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

26550,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

8 Mjesec(i)

IV Podkriterijumi

R.Br. Naziv Učešće
1 Cijena 99,00 %
2 Rok isporuke 1,00 %

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Navedeno u TD

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 11.07.2023.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 11.07.2023. 11:00


IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 11.07.2023. 11:15


ANEKS B


Broj lota

5


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

dalteparin rastvor za injekciju 5000 i.j./0,2 ml

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
Navedeno u TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

86460,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

8 Mjesec(i)

IV Podkriterijumi

R.Br. Naziv Učešće
1 Cijena 99,00 %
2 Rok isporuke 1,00 %

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Navedeno u TD

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 11.07.2023.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 11.07.2023. 11:00


IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 11.07.2023. 11:15


ANEKS B


Broj lota

6


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

nadroparin rastvor za injekciju 2850 i.j./0,3 ml

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
Navedeno u TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

11190,40

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

8 Mjesec(i)

IV Podkriterijumi

R.Br. Naziv Učešće
1 Cijena 99,00 %
2 Rok isporuke 1,00 %

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Navedeno u TD

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 11.07.2023.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 11.07.2023. 11:00


IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 11.07.2023. 11:15


ANEKS B


Broj lota

7


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

nadroparin rastvor za injekciju 3800 i.j./0,4ml

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
Navedeno u TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

125400,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

8 Mjesec(i)

IV Podkriterijumi

R.Br. Naziv Učešće
1 Cijena 99,00 %
2 Rok isporuke 1,00 %

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Navedeno u TD

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 11.07.2023.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 11.07.2023. 11:00


IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 11.07.2023. 11:15


ANEKS B


Broj lota

8


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

nadroparin rastvor za injekciju 5700 i.j./0,6ml

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
Navedeno u TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

35040,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

8 Mjesec(i)

IV Podkriterijumi

R.Br. Naziv Učešće
1 Cijena 99,00 %
2 Rok isporuke 1,00 %

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Navedeno u TD

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 11.07.2023.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 11.07.2023. 11:00IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 11.07.2023. 11:15


ANEKS B


Broj lota

9


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

nadroparin rastvor za injekciju 7600 i.j./0,8ml

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
Navedeno u TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

19140,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

8 Mjesec(i)

IV Podkriterijumi

R.Br. Naziv Učešće
1 Cijena 99,00 %
2 Rok isporuke 1,00 %

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Navedeno u TD

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 11.07.2023.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 11.07.2023. 11:00


IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 11.07.2023. 11:15


INTERNATIONAL NOTICE - SUMMARY


PART I: CONTRACTING AUTHORITY


I 1. Contracting authority data

Name Health insurance fund of Republic of Srpska
UIN 4400965150008
Contact person Dejan Vragolić
Address Zdrave Korde 8
Postal code 78000 Banja Luka (sp)
Municipality/City Banja Luka
Telephone (051) 249-100
Fax number (051) 216-595
Email address fzors@zdravstvo-srpske.org
Website address www.zdravstvo-srpske.org

I 3. Type of the contracting authority, level and main activity

I 3.a. Type of contracting authority

The Legal entity referred to in the Article 4 (1), subsection b) of the PPL

I 3.b. Level of government where contracting authority belong to

Entity level,Republika Srpska

I 3.c. Main activity of contracting authority

Other

PART II: OBJECT OF THE CONTRACT


II 1. Type of the contract

Goods, Purchase

II 1.a. Title of the object of the contract

Specified in TD

II 1.b. Description of the object of the contract

Specified in TD

II 1.c. Common procurement vocabulary (CPV)
  Main vocabulary
Code Description
Main object 33000000-0 Medical equipments, pharmaceuticals and personal care products
Additional object(s) 33600000-6 Pharmaceutical products

II 1.d. Total quantity (number of units) or scope of the contract
Specified in TD

PART III: PROCEDURE


III 1. Type of procedure

Open procedure

III 2. Conditions for obtaining tender documents

III 2.a. Tender documents published on the public procurement portal?

Yes

III 2.b-1. Obtainable until
Lot number Name Date
1 enoksaparin rastvor za injekciju 40 mg/0,4 ml 1 11.07.2023.
2 enoksaparin rastvor za injekciju 60 mg/0,6 ml 1 11.07.2023.
3 enoksaparin rastvor za injekciju 80 mg/0,8 ml 1 11.07.2023.
4 enoksaparin rastvor za injekciju 20 mg/0,2 ml 1 11.07.2023.
5 dalteparin rastvor za injekciju 5000 i.j./0,2 ml 1 11.07.2023.
6 nadroparin rastvor za injekciju 2850 i.j./0,3 ml 1 11.07.2023.
7 nadroparin rastvor za injekciju 3800 i.j./0,4ml 1 11.07.2023.
8 nadroparin rastvor za injekciju 5700 i.j./0,6ml 1 11.07.2023.
9 nadroparin rastvor za injekciju 7600 i.j./0,8ml 1 11.07.2023.

III 3. Do you intend to use the e-auction?

No

III 4.a. Deadline and address for receipt of tenders/requests to participate
Lot number Name Date and time
1 enoksaparin rastvor za injekciju 40 mg/0,4 ml 1 11.07.2023. 11:00
2 enoksaparin rastvor za injekciju 60 mg/0,6 ml 1 11.07.2023. 11:00
3 enoksaparin rastvor za injekciju 80 mg/0,8 ml 1 11.07.2023. 11:00
4 enoksaparin rastvor za injekciju 20 mg/0,2 ml 1 11.07.2023. 11:00
5 dalteparin rastvor za injekciju 5000 i.j./0,2 ml 1 11.07.2023. 11:00
6 nadroparin rastvor za injekciju 2850 i.j./0,3 ml 1 11.07.2023. 11:00
7 nadroparin rastvor za injekciju 3800 i.j./0,4ml 1 11.07.2023. 11:00
8 nadroparin rastvor za injekciju 5700 i.j./0,6ml 1 11.07.2023. 11:00
9 nadroparin rastvor za injekciju 7600 i.j./0,8ml 1 11.07.2023. 11:00
 
Address and place Specified in TD


III 5. Submitting offer through e-Procurement system?

No
 

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena i dostupna na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.
Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN(ejn.gov.ba). sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: