Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Nabavka tonera za štampače za potrebe JU Zavoda za zapošljavanje RS- ponovljeni postupak

Datum objave: 27.05.2023. 11:26 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 26.05.2023.
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

1055-1-1-25-3-18/23


ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv JU ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE REPUBLIKE SRPSKE PALE
IDB/JIB 4400594660008
Kontakt osoba/Služba za kontakt Maja Bjelica
Adresa Srpskih Ratnika 30
Poštanski broj 71420 Pale (sp bl)
Opština/Grad Pale (RS) (Istočno Sarajevo)
Telefon (057) 223-107
Faks (057) 201-341
Elektronska pošta javnenabavke@zzzrs.net
Internet adresa

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 5.b. Nivo

Entitetski nivo,Republika Srpska

I 5.c. Djelatnost


Ostalo

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 2.d. Obrazloženje nedjeljenja postupka na lotove

Nabavka je cjelovita.

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Nabavka tonera za štampače za potrebe JU Zavoda za zapošljavanje RS-ponovljen

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Predmet javne nabavke su tonera za štampače za potrebe svih organizacionih jedinica JU Zavoda za zapošljavanje
RS u 2023 godini

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 30125110-5 Toner za laserske štampače/faksimil uređaje

II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

navedeno u tenderskoj dokumentaciji

II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

78632,00

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

- “JU Zavod za zapošljavanje Republike Srpske", ulica Srpskih ratnika 30, 71420 Pale, Republika Srpska
- Filijala Banja Luka, Save Mrkalja 14
- Filijala Prijedor, Oslobodilaca 4
- Filijala Doboj, Kralja Dragutina 68
- Filijala Bijeljina, Karađorđeva 15
- Filijala Zvornik, Braće Obradović br. 1
- Filijala Istočno Sarajevo Pale, Srpskih ratnika 30
- Filijala Trebinje, Nemanjina 7 a

II 8. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?

Ne

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

31.12.2023

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Navedeno u tenderskoj dokumentaciji

III 4. Ograničenja za učešće

Obavezni uslovi za učešće iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj
dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Navedeno u tenderskoj dokumentaciji

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

Navedeno u tenderskoj dokumentaciji

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Navedeno u tenderskoj dokumentaciji

III 9. Rezervisan ugovor

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora

Ekonomski najpovoljnija ponuda

IV 2.a. Podkriterijumi

R.Br. Naziv Učešće
1 Cijena 90,00 %
2 Rok isporuke 10,00 %

IV 3. Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

05.06.2023.

IV 4. Provođenje postupka elektronskim putem?

Ne

IV 5. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Ne

IV 6. Da li je objavljeno prethodno informaciono obavještenje?

Ne

IV 7. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 19.06.2023. 10:00

IV 8. Rok za otvaranje ponuda

Adresa i mjesto Kao pod I 1.
Datum i vrijeme 19.06.2023. 10:30

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE

Preuzimanje i pojašnjenje tenderske dokumentacije - Zahtjev za pojašnjenje tenderske dokumentacije i odgovor s
pojašnjenjem tenderske dokumentacije će biti dostupan svim ponuđačima koji su preuzeli tendersku
dokumentaciju u sistemu "E-nabavke“.

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena i dostupna na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.
Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN(ejn.gov.ba). sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: