Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

(aukcija) Nabavka hemikalija

Datum objave: 27.05.2023. 11:27 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 26.05.2023.
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

795-1-1-28-3-64/23


ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv JAVNA USTANOVA UNIVERZITET U TUZLI
IDB/JIB 4209444710005
Kontakt osoba/Služba za kontakt Enida Omerhodžić, 035 300-530
Adresa Tihomila Markovića 1
Poštanski broj 75000 Tuzla (bhp sa)
Općina/Grad Tuzla
Telefon (035) 300-500
Faks (035) 300-544
Elektronska pošta javne.nabavke@untz.ba
Internet adresa www.untz.ba

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 5.b. Nivo

Kantonalni nivo,Tuzlanski kanton

I 5.c. Djelatnost

Obrazovanje

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

3

II 2.b. Ponude se mogu dostaviti za

Svi lotovi

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Nabavka hemikalija LOT 1 - LOT 3

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka hemikalija za potrebe PMF-a podjeljena u LOTove kako slijedi:
LOT 1 – Hemikalije (realizacija projekta „Kompleksiranje i solubilizacija farmaceutski aktivnih tvari“);
LOT 2 – Hemikalije (realizacija projekta „Ispitivanje antropogenog uticaja na hemizam, indikatore kvalitete i koncentracije
odabranih hemijskih elemenata rijeke Bregave“)
LOT 3 – Hemikalije za odsjek Hemija.

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 24000000-4 Hemijski proizvodi
Dodatni predmet(i) 24300000-7 Bazne anorganske i organske kemikalije

II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Ne

III 4. Ograničenja za učešće

Obavezni uslovi za učešće iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Da

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

Ne

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Ne

III 9. Rezervisan ugovor

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

15.06.2023.

IV 4. Provođenje postupka elektronskim putem?

Ne

IV 5. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Da

IV 6. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 7. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 15.06.2023. 13:00

IV 8. Rok za otvaranje ponuda

Adresa i mjesto Univerzitet u Tuzli, ul.dr. Tihomila Markovića br. 1, Tuzla
Datum i vrijeme 15.06.2023. 13:30


ANEKS B


Broj lota

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Hemikalije (realizacija projekta „Kompleksiranje i solubilizacija farmaceutski aktivnih tvari“)

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Hemikalije (realizacija projekta „Kompleksiranje i solubilizacija farmaceutski aktivnih tvari“)

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 24300000-7 Bazne anorganske i organske kemikalije

III Ukupna količina ili obim ugovora
Navedeno u TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

8705,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Navedeno u TD

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Prirodmo-matematički fakultet, ul.Urfeta Vejzagića br. 4. Tuzla

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 15.06.2023.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 15.06.2023. 13:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 15.06.2023. 13:30ANEKS B


Broj lota

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Hemikalije (realizacija projekta „Ispitivanje antropogenog uticaja na hemizam, indikatore kvalitete i koncentracije odabranih
hemijskih elemenata rijeke Bregave“)

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Hemikalije (realizacija projekta „Ispitivanje antropogenog uticaja na hemizam, indikatore kvalitete i koncentracije odabranih
hemijskih elemenata rijeke Bregave“)

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 24300000-7 Bazne anorganske i organske kemikalije

III Ukupna količina ili obim ugovora
Navedeno u TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

6807,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

navedeno u TD

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Prirodno-matematički fakultet, ul. Urfeta Vejzagića br. 4., Tuzla

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 15.06.2023.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 15.06.2023. 13:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 15.06.2023. 13:30ANEKS B


Broj lota

3


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Hemikalije za odsjek Hemija

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

– Hemikalije za odsjek Hemija

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 24300000-7 Bazne anorganske i organske kemikalije

III Ukupna količina ili obim ugovora
Navedeno u TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

3000,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

navedeno u TD

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Prirodno-matematički fakultet, ul.Urfeta Vejzagića br. 4, Tuzla

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 15.06.2023.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 15.06.2023. 13:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 15.06.2023. 13:30

 

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena i dostupna na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.
Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN(ejn.gov.ba). sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: