Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

(aukcija) Nabavka električne energije

Datum objave: 29.05.2023. 13:38 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 29.05.2023.
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

108-1-1-12-3-142/23


ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA
IDB/JIB 4218306150006
Kontakt osoba/Služba za kontakt Nedžmina Zukanović
Adresa Dr. A. Aska Borića 28B
Poštanski broj 72000 Zenica (bhp sa)
Općina/Grad Zenica
Telefon (032) 466-250
Faks (032) 466-282
Elektronska pošta kzzo.ze@bih.net.ba
Internet adresa

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 5.b. Nivo

Kantonalni nivo,Zeničko-dobojski kanton

I 5.c. Djelatnost


Ostalo

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

2

II 2.b. Ponude se mogu dostaviti za

Svi lotovi

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Nabavka električne energije

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka električne energije

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 09000000-3 Naftni proizvodi, gorivo, električna energija i ostali izvori energije
Dodatni predmet(i) 09310000-5 Električna energija

II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 4. Ograničenja za učešće

Obavezni uslovi za učešće iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.

III 9. Rezervisan ugovor

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

19.06.2023.

IV 4. Provođenje postupka elektronskim putem?

Ne

IV 5. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Da

IV 6. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 7. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 19.06.2023. 11:00

IV 8. Rok za otvaranje ponuda

Adresa i mjesto A.A.Borića 28/b
Datum i vrijeme 19.06.2023. 12:00


ANEKS B


Broj lota

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 1- Nabavka električne energije za sjedište Zavoda i poslovnice Zavoda (Breza, Kakanj,Maglaj,Olovo,
Tešanj,Zavidovići,Zenica,Vareš i Visoko)

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 09310000-5 Električna energija

III Ukupna količina ili obim ugovora
precizirano TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

59000,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

1 GODINA

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

PRECIZIRANO TD

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 19.06.2023.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 19.06.2023. 11:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 19.06.2023. 12:00ANEKS B


Broj lota

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 2- Nabavka električne energije za poslovnicu Zavoda Žepče

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 09310000-5 Električna energija

III Ukupna količina ili obim ugovora
PRECIZIRANO TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

1000,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

1 GODINA

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

PRECIZIRANO TD

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 19.06.2023.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 19.06.2023. 11:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 19.06.2023. 12:00
 

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena i dostupna na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.
Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN(ejn.gov.ba). sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: