Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

(aukcija) Nabavka guma

Datum objave: 29.05.2023. 14:20 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 29.05.2023.
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

521-7-1-35-3-15/23


ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv JP ''9.SEPTEMBAR'' DD SREBRENIK
IDB/JIB 4209226990004
Kontakt osoba/Služba za kontakt Alem Jahic
Adresa Kiseljaci bb
Poštanski broj 75350 Srebrenik (bhp sa)
Općina/Grad Srebrenik
Telefon (035) 645-714
Faks (035) 644-032
Elektronska pošta 9septembar.jkp@bih.net.ba
Internet adresa

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 5.b. Nivo

Općinski nivo (FBIH),Srebrenik

I 5.c. Djelatnost


Upravljanje i održavanje stambenih objekata i ostale komunalne djelatnosti

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 2.d. Obrazloženje nedjeljenja postupka na lotove

jedna vrsta robe

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Da

II 3.a. Broj ponuđača sa kojima će se zaključiti okvirni sporazum

Jedan ponuđač

II 3.b. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

14500,00

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Nabavka guma

II 4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Nabavka guma za teretna i putnička vozila

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
Glavni rječnik
KodOpis
Glavni predmet34350000-5 Gume za teška i laka vozila

II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

1

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Srebrenik

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

PLAĆANJE U ROKU OD 60 DANA OD PRIJEMA FAKTURE

III 4. Ograničenja za učešće

Ako ponuđač nije ispunio obaveze u vezi sa plaćanjem PIO/MIO u skladu sa važećim propisima u BiH ili propisima zemlje u
kojoj je registrovan; ako nije ispunio obaveze u vezi plaćanjem direktnih i indirektnih poreza u skladu sa važećim propisima u
BIH ili u zemlji u kojoj je registrovan.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Da je registriran za obavljanje predmetne djelatnosti;

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

Ne traži se

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Da ima iskustvo u realizaciji najmanje jednog ugovora sličnog predmetu nabavke u posljednje dvije godine u iznosu od
najmanje 14.000,00 KM

III 9. Rezervisan ugovor

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Konkurentski zahtjev

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

01.06.2023.

IV 4. Provođenje postupka elektronskim putem?

Ne

IV 5. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Da

IV 6. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 7. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 09.06.2023. 11:00

IV 8. Rok za otvaranje ponuda

Adresa i mjesto NN Kiseljaci bb, Srebrenik, upravna zgrada ugovornog organa
Datum i vrijeme 09.06.2023. 11:30

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena i dostupna na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.
Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN(ejn.gov.ba). sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: