Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

(aukcija) Nabavka hrane, mesa i zamrznutog programa hrane

Datum objave: 30.05.2023. 12:32 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 30.05.2023.
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

1126-1-1-2-3-2/23ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv JAVNA USTANOVA DOM PENZIONERA BANJA LUKA
IDB/JIB 4402165290009
Kontakt osoba/Služba za kontakt vinka mudrinic
Adresa Vojvode Pere Krece 2
Poštanski broj 78000 Banja Luka (sp)
Opština/Grad Banja Luka (Banja Luka)
Telefon (051) 433-712
Faks (051) 433-710
Elektronska pošta dpbl@blic.net
Internet adresa

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 5.b. Nivo

Entitetski nivo,Republika Srpska

I 5.c. Djelatnost


Socijalna skrb

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

3

II 2.b. Ponude se mogu dostaviti za

Više lotova

II 2.c. Obrazloženje dostave ponuda

Ponuđač može dostaviti ponudu za jedan lot ili više lotova

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Da

II 3.a. Broj ponuđača sa kojima će se zaključiti okvirni sporazum

Jedan ponuđač

II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

350000,00

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Nabavka hrane,mesa i zamrznutog programa hrane

II 4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Nabavka hrane,mesa i zamrznutog programa hrane

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 15000000-8 Hrana, piće, duvan i srodni proizvodi
Dodatni predmet(i) 15110000-2 Meso
Dodatni predmet(i) 15220000-6 Smrznuta riba, riblji fileti i ostalo riblje meso
  15896000-5 Duboko smrznuti proizvodi

II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.

III 4. Ograničenja za učešće

Obavezni uslovi za učešće iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj
dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Kao u članu 45 ZJN

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

Kaou članu 47 ZJN

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Kao u članu 48 ZJN

III 9. Rezervisan ugovor

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

15.06.2023.

IV 4. Provođenje postupka elektronskim putem?

Ne

IV 5. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Da

IV 6. Da li je objavljeno prethodno informaciono obavještenje?

Ne

IV 7. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 20.06.2023. 12:00

IV 8. Rok za otvaranje ponuda

Adresa i mjesto Vojvode Pere Krece 2, Banjaluka
Datum i vrijeme 20.06.2023. 13:00


ANEKS B


Broj lota

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Nabavka hrane

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 15000000-8 Hrana, piće, duvan i srodni proizvodi

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
1

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

218000,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

JU Dom Penzionera Banjaluka

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 15.06.2023.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 20.06.2023. 12:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 20.06.2023. 13:00ANEKS B


Broj lota

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Nabavka mesa

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 15110000-2 Meso

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
1

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

108000,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

JU Dom Penzionera Banjaluka

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 15.06.2023.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 20.06.2023. 12:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 20.06.2023. 13:00ANEKS B


Broj lota

3


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Nabavka zamrznutog programa hrane

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 15896000-5 Duboko smrznuti proizvodi

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
1

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

24000,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

JU Dom Penzionera Banjaluka

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 15.06.2023.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 20.06.2023. 12:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 20.06.2023. 13:00
 

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena i dostupna na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.
Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN(ejn.gov.ba). sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: