Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

(aukcija) Nabavka službenih vozila

Datum objave: 31.05.2023. 09:07 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 30.05.2023.
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

266-1-1-103-3-119/23


ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv JAVNO PREDUZEĆE AUTOCESTE FBIH D.O.O. MOSTAR
IDB/JIB 4227691540005
Kontakt osoba/Služba za kontakt Edin Sijamić
Adresa Adema Buća 20
Poštanski broj 88000 Mostar (hp mo)
Općina/Grad Mostar
Telefon (036) 512-300
Faks (036) 512-301
Elektronska pošta nabavke@jpautoceste.ba
Internet adresa www.jpautoceste.ba

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao u Aneksu A – Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao u Aneksu A – Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 5.b. Nivo

Entitetski nivo,Federacija Bosne i Hercegovine

I 5.c. Djelatnost

Ostalo

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

2

II 2.b. Ponude se mogu dostaviti za

Svi lotovi

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Nabavka službenih vozila

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka službenih putničkih i privrednih/lakih teretnih vozila

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
Glavni rječnik
KodOpis
Glavni predmet34000000-7 Oprema i pomoćni proizvodi u prevozu
Dodatni predmet(i) 34100000-8Motorna vozila

II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Dati u tenderskoj dokumentaciji

III 4. Ograničenja za učešće

Obavezni uslovi za učešće iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Zahtijeva se u skladu sa članom 46. Zakona

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

Ne zahtijeva se

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Zahtijeva se u skladu sa članom 49. Zakona o javnim nabavkama

III 9. Rezervisan ugovor

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

13.07.2023.

IV 4. Provođenje postupka elektronskim putem?

Ne

IV 5. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Da

IV 6. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 7. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 14.07.2023. 10:00

IV 8. Rok za otvaranje ponuda

Adresa i mjesto Hamdije Kreševljakovića 19, 71000 Sarajevo
Datum i vrijeme 14.07.2023. 10:30


ANEKS A


I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kontakt osoba Edin Sijamić
Adresa Hamdije Kreševljakovića 19
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Sarajevo Centar (Sarajevo)
Telefon (033) 277-964
Faks (033) 277-942
Elektronska pošta nabavke@jpautoceste.ba
Internet adresa www.jpautoceste.baANEKS B


Broj lota

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 1: Nabavka putničkih motornih vozila

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka putničkih motornih vozila za potrebe JP Autoceste FBiH

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
Glavni rječnik
KodOpis
Glavni predmet34100000-8 Motorna vozila

III Ukupna količina ili obim ugovora
Dato u tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

400000,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

90 dana od dana obostranog potpisivanja ugovora

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

sjedište JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar, u Mostaru

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 13.07.2023.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 14.07.2023. 10:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 14.07.2023. 10:30ANEKS B


Broj lota

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 2: Nabavka privrednih motornih vozila

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka privrednih/lakih teretnih vozila za potrebe JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
Glavni rječnik
KodOpis
Glavni predmet34100000-8 Motorna vozila

III Ukupna količina ili obim ugovora
Dato u tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

190000,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

90 dana od dana obostranog potpisivanja ugovora

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

sjedište JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar, u Mostaru

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 13.07.2023.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 14.07.2023. 10:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 14.07.2023. 10:30INTERNATIONAL NOTICE - SUMMARY


PART I: CONTRACTING AUTHORITY


I 1. Contracting authority data

Name Public Company Motorways of the Federation of Bosnia and Herzegovina Ltd
Mostar
UIN 4227691540005
Contact person Edin Sijamić
Address Adema Buća 20
Postal code 88000 Mostar (hp mo)
Municipality/City Mostar
Telephone (036) 512-300
Fax number (036) 512-301
Email address nabavke@jpautoceste.ba
Website address www.jpautoceste.ba

I 3. Type of the contracting authority, level and main activity

I 3.a. Type of contracting authority

The Legal entity referred to in the Article 4 (1), subsection b) of the PPL

I 3.b. Level of government where contracting authority belong to

Entity level,Federation of Bosnia and Herzegovina

I 3.c. Main activity of contracting authority

Other

PART II: OBJECT OF THE CONTRACT


II 1. Type of the contract

Goods, Purchase

II 1.a. Title of the object of the contract

Procurement of Motor Vehicles

II 1.b. Description of the object of the contract

Procurement of Motor Vehicles


II 1.c. Common procurement vocabulary (CPV)
Main vocabulary
Code Description
Main object34000000-7 Transport equipment and auxiliary products to transportation
Additional object(s)34100000-8Motor vehicles

II 1.d. Total quantity (number of units) or scope of the contract
According to tender documents

PART III: PROCEDURE


III 1. Type of procedure

Open procedure

III 2. Conditions for obtaining tender documents

III 2.a. Tender documents published on the public procurement portal?

Yes

III 2.b-1. Obtainable until
Lot numberName Date
1 LOT 1: Nabavka putničkih motornih vozila 113.07.2023.
2 LOT 2: Nabavka privrednih motornih vozila 113.07.2023.

III 3. Do you intend to use the e-auction?

Yes

III 4.a. Deadline and address for receipt of tenders/requests to participate
Lot numberName Date and time
1 LOT 1: Nabavka putničkih motornih vozila 114.07.2023. 10:00
2 LOT 2: Nabavka privrednih motornih vozila 114.07.2023. 10:00

Address and placeHamdije Kreševljakovića 19, 71000 Sarajevo


III 5. Submitting offer through e-Procurement system?

No

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena i dostupna na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.
Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN(ejn.gov.ba). sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: