Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

(izmjena aukcije) Nabavka rastavnih elemenata

Datum objave: 31.05.2023. 13:23 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 31.05.2023.
ISPRAVKA ZA

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

1421-1-1-37-8-100/23


Obavještenje koje se ispravlja

Broj obavještenja 1421-1-1-37-3-75/23
Datum objave obavještenja 03.04.2023.

ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv PODRUŽNICA "ELEKTRODISTRIBUCIJA" BIHAĆ
IDB/JIB 4200225151125
Kontakt osoba Anamarija Anušić
Adresa Bosanska 25
Poštanski broj 77000 Bihać (bhp sa)
Općina/Grad Bihać
Telefon (037) 229-103
Faks (037) 229-109
Elektronska pošta an.anusic@epbih.ba
Internet adresa www.epbih.ba

I 2. Ispravlja se sljedeće


Odjeljak IV 3. briše se.

Odjeljak IV 7. briše se.

Odjeljak IV 8. mijenja se i glasi:
Adresa i mjesto Kancelarija službe za komercijalne poslove., Krupska bb, Bihać

Mijenja se ANEKS B za lot broj: 1 (VII,VIII,IX).
Mijenja se ANEKS B za lot broj: 2 (VII,VIII,IX).
Mijenja se ANEKS B za lot broj: 3 (VII,VIII,IX).
Mijenja se ANEKS B za lot broj: 4 (VII,VIII,IX).

Mijenja se ANEKS B za lot broj: 5 (VII,VIII,IX).
ANEKS B


Broj lota

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Nabavka rastavnih elemenata, za potrebe Podružnice “Elektrodistribucija”, Bihać

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka rastavnih elemenata, za potrebe Podružnice “Elektrodistribucija”, Bihać

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 31000000-6 Električne mašine, aparati, oprema i potrošni materijal;
rasvjeta
Dodatni predmet(i) 42142200-8 Dijelovi pogonskih elemenata

III Ukupna količina ili obim ugovora

U skladu sa tenderskom dokumentacijom

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

230000,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

90 dana od dana stupanja ugovora na snagu

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

ED Bihać

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 20.06.2023.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 21.06.2023. 13:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 21.06.2023. 14:00ANEKS B


Broj lota

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Nabavka rastavnih elemenata, za potrebe Podružnice “Elektrodistribucija”, Sarajevo

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka rastavnih elemenata, za potrebe Podružnice “Elektrodistribucija”, Sarajevo

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 31000000-6 Električne mašine, aparati, oprema i potrošni materijal;
rasvjeta
Dodatni predmet(i) 42142200-8 Dijelovi pogonskih elemenata

III Ukupna količina ili obim ugovora

U skladu sa tenderskom dokumentacijom

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

27020,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

90 dana od dana stupanja ugovora na snagu

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

ED Sarajevo

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 20.06.2023.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 21.06.2023. 13:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 21.06.2023. 14:00ANEKS B


Broj lota

3


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Nabavka rastavnih elemenata, za potrebe Podružnice “Elektrodistribucija”, Tuzla

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka rastavnih elemenata, za potrebe Podružnice “Elektrodistribucija”, Tuzla

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 31000000-6 Električne mašine, aparati, oprema i potrošni materijal;
rasvjeta
Dodatni predmet(i) 42142200-8 Dijelovi pogonskih elemenata

III Ukupna količina ili obim ugovora

U skladu sa tenderskom dokumentacijom

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

100000,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

90 dana od dana stupanja ugovora na snagu

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

ED Tuzla

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 20.06.2023.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 21.06.2023. 13:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 21.06.2023. 14:00ANEKS B


Broj lota

4


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Nabavka rastavnih elemenata, za potrebe Podružnice “Elektrodistribucija”, Zenica

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka rastavnih elemenata, za potrebe Podružnice “Elektrodistribucija”, Zenica

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 31000000-6 Električne mašine, aparati, oprema i potrošni materijal;
rasvjeta
Dodatni predmet(i) 42142200-8 Dijelovi pogonskih elemenata

III Ukupna količina ili obim ugovora

U skladu sa tenderskom dokumentacijom

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

25000,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

90 dana od dana stupanja ugovora na snagu

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

ED Zenica

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 20.06.2023.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 21.06.2023. 13:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 21.06.2023. 14:00ANEKS B


Broj lota

5


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Nabavka rastavnih elemenata-komore i polovi za ULR, za potrebe Podružnice “Elektrodistribucija”, Sarajevo

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka rastavnih elemenata-komore i polovi za ULR, za potrebe Podružnice “Elektrodistribucija”, Sarajevo

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 31000000-6 Električne mašine, aparati, oprema i potrošni materijal;
rasvjeta
Dodatni predmet(i) 42142200-8 Dijelovi pogonskih elemenata

III Ukupna količina ili obim ugovora

U skladu sa tenderskom dokumentacijom

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

40650,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

90 dana od dana stupanja ugovora na snagu

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

ED Sarajevo

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 20.06.2023.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 21.06.2023. 13:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 21.06.2023. 14:00

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena i dostupna na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.
Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN(ejn.gov.ba). sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: