Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke i ugradnje klima uređaja u MZ-i Novo Selo

Datum objave: 31.05.2023. 13:33 / Izvor: Akta.ba, 18.05.2023.

SLUŽBENI GLASNIK OPŠTINE ŠAMAC 

Godina XXIX Broj 9

Četvrtak, 25. maj 2023. godine Šamac

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („ Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16, 36/19 i 61/21), čl. 17. stav (1) Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik BiH ", broj 39/14 i 59/22), i člana 66. Statuta opštine Šamac („Službeni glasnik Opštine Šamac, broj 9/17 i 14/22),  Načelnik opštine  Šamac  d o n o s i :    

O D L U K U o pokretanju postupka javne nabavke robe  „Nabavka i ugradnja klima uređaja u MZ-i Novo Selo“  

Član 1. Pokreće se postupak  javne nabavke robe „Nabavka i ugradnja klima uređaja u MZ-i Novo Selo“ putem direktnog sporazuma. 

Član 2. Procijenjena vrijednost predmetne nabavke iznosi do 2.136,75 КM bez PDV-a, odnosno do 2.500,00 КM sa PDV-om  i utvrđena je Planom javnih nabavki za 2023. godinu u okviru pozicije broj:130- Odjeljenje za  opštu upravu na kontu br. 511300-Izdaci za nabavku opreme. 

Član 3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i biće objavljena u „ Službenom glasniku opštine Šamac“                  

Broj: 01-022-231/2023                                                                                         

NAČELNIК OPŠTINE Datum: 18.05.2023. god.                                                                                   

Đorđe Milićević, dipl. ekon.  

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: