Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

(aukcija) Nabavka i isporuka mašina za održavanje školskih dvorišta za potrebe Odjeljenja za obrazovanje

Datum objave: 02.06.2023. 10:28 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 02.06.2023.
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

1157-7-1-190-3-357/23


ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv BRČKO DISTRIKT BIH
IDB/JIB 4600082130006
Kontakt osoba/Služba za kontakt Staniša Čonda
Adresa Bulevar mira 1
Poštanski broj 76000 Brčko (sp bl)
Općina/Grad Brčko Distrikt
Telefon (049) 212-708
Faks (049) 212-708
Elektronska pošta alma.kaloper@bdcentral.net
Internet adresa www.bdcentral.net

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao u Aneksu A – Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao u Aneksu A – Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 5.b. Nivo

Entitetski nivo,Brčko Distrikt

I 5.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

3

II 2.b. Ponude se mogu dostaviti za

Svi lotovi

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Nabavka i isporuka mašina za održavanje školskih dvorišta za potrebe Odjeljenja za obrazovanje (3 lota).

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka i isporuka mašina za održavanje školskih dvorišta za potrebe Odjeljenja za obrazovanje (3 lota).

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 16000000-5 Poljoprivredne mašine
Dodatni predmet(i) 16320000-4 Mašine za kosidbu

II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

dato u tenderskoj dokumentaciji

III 9. Rezervisan ugovor

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Konkurentski zahtjev

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

13.06.2023.

IV 4. Provođenje postupka elektronskim putem?

Ne

IV 5. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Da

IV 6. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 7. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 14.06.2023. 10:45

IV 8. Rok za otvaranje ponuda

Adresa i mjesto Vlada Brčko distrikta BiH, Pododjel za javne nabave, kancelarija 68, Bulevar mira
1, Brčko
Datum i vrijeme 14.06.2023. 11:00


ANEKS A


I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kontakt osoba Staniša Čonda
Adresa Bulevar mira 1
Poštanski broj 76000 Brčko (sp bl)
Općina/Grad Brčko Distrikt
Telefon (049) 216-594
Faks (049) 216-594
Elektronska pošta stanisa.conda@bdcentral.net
Internet adresa
ANEKS B


Broj lota

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Lot 1 – Nabavku i isporuku mašina za održavanje školskih dvorišta za potrebe JU Druge osnovne škole Brčko,

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 16320000-4 Mašine za kosidbu

III Ukupna količina ili obim ugovora
dato u tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

4273,50

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

30 dana od dana dostavljanja naloga za nabavku

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Brčko distrikt BiH

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 13.06.2023.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 14.06.2023. 10:45

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 14.06.2023. 11:00ANEKS B


Broj lota

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Lot 2 – Nabavku i isporuku mašina za održavanje školskih dvorišta za potrebe JU Devete osnovne škole Maoča

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 16320000-4 Mašine za kosidbu

III Ukupna količina ili obim ugovora
dato u tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

1605,98

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

30 dana od dana dostavljanja naloga za nabavku

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Brčko distrikt BiH

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 13.06.2023.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 14.06.2023. 10:45

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 14.06.2023. 11:00ANEKS B


Broj lota

3


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Lot 3 – Nabavku i isporuku mašina za održavanje školskih dvorišta za potrebe JU Dvanaeste osnovne škole Ulice

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 16320000-4 Mašine za kosidbu

III Ukupna količina ili obim ugovora
dato u tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

3418,80

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

30 dana od dana dostavljanja naloga za nabavku

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Brčko distrikt BiH

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 13.06.2023.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 14.06.2023. 10:45

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 14.06.2023. 11:00
 

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena i dostupna na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.
Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN(ejn.gov.ba). sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: