Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Nabavka alkatena sa pripadajućim fazonskim komadima

Datum objave: 02.06.2023. 15:48 / Izvor: Akta.ba, 02.06.2023.

RUDNICI MRKOG UGLJA «BANOVIĆI» d.d. BANOVIĆI

Ulica Armije BiH 52,

75290 Banovići;

Bosna i Hercegovina;

 

Broj: I -118/23

Banovići, 02.06.2023.godine

 

ZAHTJEV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA

 

U prilogu akta dostavljamo Vam Obrazac za cijenu ponude za robu pod nazivom: ALKATEN 0 110 SA PRIPADAJUĆIM FAZONSKIM KOMADIMA u svrhu provjere tržišta.

Zainteresovani ponuđači dostavljaju uredno popunjen obrazac za cijenu ponude iz priloga ovog zahtjeva do određenog roka na e-mail Ugovornog organa: javne.nabavke@rmub.ba

 

Rok za dostavljanje ponude je 09.06 2023.godine do 12 sati.

 

Ponudu odnosno uredno popunjen obrazac iz priloga zahtjeva dostaviti na e-mail: javne.nabavke@rmub.ba  sa pozivom na broj Zahtjeva za dostavu ponuda I- 118/23 i nazivom predmeta nabavke.

 

Kontakt telefon / fax: 035 / 870 - 356, 035 / 870 - 319.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: