Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

(poništenje aukcije) Nabavka potrošnog materijala za potrebe Klinike intenzivne medicine za nehirurške grane, lotovi: 2 i 6

Datum objave: 05.06.2023. 09:24 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 05.06.2023.
OBAVJEŠTENJE O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE

1255-1-1-143-4-268/23


ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv JZU UNIVERZITETSKI KLINIČKI CENTAR REPUBLIKE SRPSKE
IDB/JIB 4400928890000
Kontakt osoba Jelena Pantić
Adresa Dvanaest beba bb
Poštanski broj 78000 Banja Luka (sp)
Općina/Grad Banja Luka
Telefon (051) 342-806
Faks (051) 343-391
Elektronska pošta javne.nabavke@kc-bl.com
Internet adresa www.kc-bl.com

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 2.b. Nivo

Entitetski nivo,Republika Srpska

I 2.c. Djelatnost

Zdravstvo

I 3. Zajednička nabavka

Ne

I 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Poništava se

Više lotova

II 2.a-1. Redni brojevi lotova koji se poništavaju

2,6

II 3. Da li se namjeravao zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Tender broj: 01-2933-1/23 radi javne nabavke potrošnog materijala za potrebe Klinike intenzivne medicine za nehirurške
grane

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavkla potrošnog materijala za potrebe Klinike intenzivne medicine za nehirurške grane

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu

II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

III 4. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

III 5. Da li se namjeravala koristiti e-aukcija?

Da

III 6. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

III 8. Da li je objavljeno obavještenje o uspostavljanju sistema kvalifikacije?

Ne


ANEKS E


Broj lota koji se poništava

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Potrošni materijal kompatibilan sa aparatom Servino Maquet

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka potrošnog materijala za potrebe Klinike intenzivne medicine za nehirurške grane

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33140000-3 Medicinski potrošni materijal

II Ukupna količina ili obim ugovora

Precizirano tenderskom dokumentacijom

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

9600,00

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Do ispunjenja obaveza iz ugovora

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

FCO magacin Univerzitetskog kliničkog centra RS

ODJELJAK IV: RAZLOG PONIŠTENJA

Nijedna od primljenih ponuda nije prihvatljiva

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


VII 1. Datum poništenja

11.05.2023.

VII 2. Broj primljenih ponuda


1

VII 7. Dodatne informacije

Cijena pristigle ponude je znatno veća od osiguranih sredstava za predmetnu nabavku


ANEKS E


Broj lota koji se poništava

6


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Potrošni materijal kompatibilan sa Mindray monitorima

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka potrošnog materijala za potrebe Klinike intenzivne medicine za nehirurške grane

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33140000-3 Medicinski potrošni materijal

II Ukupna količina ili obim ugovora

Precizirano tenderskom dokumentacijom

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

8731,00

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Do ispunjenja obaveza iz ugovora

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

FCO Magacin Univerzitetskog kliničkog centra RS

ODJELJAK IV: RAZLOG PONIŠTENJA

Nijedna ponuda nije dostavljena u određenom krajnjem roku

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


VII 1. Datum poništenja

11.05.2023.
 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: