Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

(aukcija) Nabavka i implementacija web firewall-a (uređaj sa pratećim sigurnosnim servisima)

Datum objave: 05.06.2023. 15:39 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 05.06.2023.
OBAVIJEST O NABAVI

940-1-1-32-3-27/23


ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO


I 1. Podaci o ugovornom tijelu

Naziv FEDERALNI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE
IDB/JIB 4200161590006
Kontakt osoba/Služba za kontakt Ivan Korać
Adresa Đoke Mazalića 3
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Sarajevo Centar (Sarajevo)
Telefon (033) 562-962
Faks (033) 208-257
Elektronička pošta info@fzzz.ba
Internet adresa www.fzzz.ba

I 3. Adresa za primanje ponuda/zahtjeva za sudjelovanje

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog tijela, razina i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Pravna osoba iz članka 4. stavak (1) točka b) ZJN

I 5.b. Razina

Entitetska razina,Federacija Bosne i Hercegovine

I 5.c. Djelatnost

Socijalna skrb

I 6. Zajednička nabava

Ne

I 7. Nabava u ime drugih ugovornih tijela?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 2.d. Obrazloženje nedjeljenja postupka na lotove

RADI SE O JEDINSTVENOM I NEDJELJIVOM PREDMETU NABAVE.

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

NABAVA I IMPLEMENTACIJA WEB FIREWALL-a (UREĐAJ SA PRATEĆIM SIGURNOSNIM SERVISIMA)

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

PREDMET NABAVE JE NABAVA I IMPLEMENTACIJA WEB FIREWALL-a (UREĐAJ SA PRATEĆIM SIGURNOSNIM SERVISIMA) ZA
POTREBE FEDERALNOG ZAVODA ZA ZAPOŠLJAVANJE, U SKLADU SA SPECIFIKACIJOM KOJA SE NALAZI U PROLOGU 2
(OBRAZAC ZA CIJENU PONUDE) I PRILOGU 3 (TEHNIČKA SPECIFIKACIJA) TENDERSKE DOKUMENTACIJE I ČINI NJEN SASTAVNI
DIO.

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 48000000-8 Programski paketi i informacijski sustavi

II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavi (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

KAO U TD

II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

100000,00

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

KAO U TD

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

KAO U TD

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva jamstvo za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji

III 3. Bitni uvjeti finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

KAO U TD

III 4. Ograničenja za sudjelovanje

Obvezni uvjeti za sudjelovanje iz članka 45. Zakona o javnim nabavama, a dokazi definiranii detaljno u tenderskoj
dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

KAO U TD

III 6. Ekonomska i financijska sposobnost

KAO U TD

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

KAO U TD

III 9. Rezervirani ugovor

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

15.06.2023.

IV 4. Provođenje postupka elektronskim putem?

Ne

IV 5. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Da

IV 6. Da li je objavljena prethodna informacijska obavijest?

Ne

IV 7. Rok za primanje ponuda/zahtjeva za sudjelovanje

Datum i vrijeme 27.06.2023. 12:00

IV 8. Rok za otvaranje ponuda

Adresa i mjesto KAO U TD
Datum i vrijeme 27.06.2023. 13:00

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena i dostupna na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.
Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN(ejn.gov.ba). sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: