Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

(aukcija) Nabavka medicinskih dezinfekcionih sredstava

Datum objave: 05.06.2023. 16:20 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 05.06.2023.
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

1337-7-1-79-3-35/23


ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA DOM ZDRAVLJA SREBRENIK
IDB/JIB 4209361690002
Kontakt osoba/Služba za kontakt Mirela Husetović
Adresa Zlatnih ljiljana bb
Poštanski broj 75350 Srebrenik (bhp sa)
Općina/Grad Srebrenik
Telefon (035) 369-266
Faks (035) 369-265
Elektronska pošta domzdravlja.sr@bih.net.ba
Internet adresa

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 5.b. Nivo

Općinski nivo (FBIH),Srebrenik

I 5.c. Djelatnost


Zdravstvo

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 2.d. Obrazloženje nedjeljenja postupka na lotove

PONUDJACI U SVOM ASORTIMANU MOGU POSJEDOVATI I PONUDITI SVE STAVKE PREDMETNE NABAVKE.

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

NABAVKA MEDICINSKIH DEZINFEKCIONIH SREDSTAVA

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

NABAVKA MEDICINSKIH DEZINFEKCIONIH SREDSTAVA

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33631600-8 Antiseptici i dezinficijensi

II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

PREMA TD

II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

8900,00

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

MAGACIN JZU DOM ZDRAVLJA SREBRENIK

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

1 GODINA

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

PREMA TD

III 4. Ograničenja za učešće

PREMA TD

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

PREMA TD

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

PREMA TD

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

PREMA TD

III 9. Rezervisan ugovor

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Konkurentski zahtjev

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

19.06.2023.

IV 4. Provođenje postupka elektronskim putem?

Ne

IV 5. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Da

IV 6. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 7. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 23.06.2023. 11:00

IV 8. Rok za otvaranje ponuda

Adresa i mjesto JZU DOM ZDRAVLJA SREBRENIK,UL.ZLATNIH LJILJANA BB,SREBRENIK
Datum i vrijeme 23.06.2023. 11:30

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE

PONUDU MOGU DOSTAVITI SMAO PONUDJACI KOJI SU TD PREUZELI PUTEM PORTALA JAVNIH NABAVKI.

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena i dostupna na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.
Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN(ejn.gov.ba). sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: