Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

(HR) (izmjena) Nabavka IKT i edukacijske opreme

Datum objave: 06.06.2023. 10:22 / Izvor: Official Journal of the European Union, 06.06.2023.

Hrvatska-Split: Nastavna oprema

2023/S 107-336121

Ispravak

 

Obavijest o izmjenama ili dodatnim informacijama

 

 

Roba

 

 

(Dodatak Službenom listu Europske unije, 2023/S 084-256091)


Pravna osnova:
Direktiva 2014/24/EU

 

 

Odjeljak I: Javni naručitelj/naručitelj

 

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: OBRTNA TEHNIČKA ŠKOLA, SPLIT
Nacionalni registracijski broj: 43651407703
Poštanska adresa: Plančićeva 1
Mjesto: SPLIT
NUTS kod: HR035 Splitsko-dalmatinska županija
Poštanski broj: 21000
Država: Hrvatska
Osoba za kontakt: Anđelko Šegvić
E-pošta: andelko.segvic@gmail.com
Telefon: +385 98263226
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: http://ss-obrtna-tehnicka-st.skole.hr/

 

Odjeljak II: Predmet

 

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

 

Nabava IKT i edukacijske opreme

 

Referentni broj: 25
II.1.2)Glavna CPV oznaka
39162000 Nastavna oprema
II.1.3)Vrsta ugovora
Roba
II.1.4)Kratak opis:

 

Predmet nabave je nabava IKT i edukacijske opreme. Predmet nabave je podijeljen u sljedeće grupe: Grupa 1: Računalna oprema, Grupa 2: 3D printeri, Grupa 3: CAD CAM software, Grupa 4: Edukacijska oprema za audio i video obradu, Grupa 5: Edukacijska oprema za fotonaponski sustav, Grupa 6: Edukacijska oprema za sustav kontrole ulaska u objekt, Grupa 7: Edukacijska oprema za video nadzor, Grupa 8: Edukacijska oprema za rehabilitacijsku učionicu, Grupa 9: Edukacijska oprema za KNX elektroinstalacije, Grupa 10: Edukacijska oprema za automatsku regulaciju

 

 

Odjeljak VI: Dopunski podaci

 

VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
01/06/2023
VI.6)Upućivanje na izvornu obavijest
Broj objave u Dodatku SL-u: 2023/S 084-256091

 

Odjeljak VII: Izmjene

 

VII.1)Informacije koje se izmjenjuju ili dodaju
VII.1.2)Tekst koji je potrebno ispraviti u izvornoj obavijesti
Broj odjeljka: IV.2.2
Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Rok za dostavu ponuda
Umjesto:
Datum: 02/06/2023
Lokalno vrijeme: 12:00
Glasi:
Datum: 16/06/2023
Lokalno vrijeme: 12:00
Broj odjeljka: IV.2.7
Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Datum javnog otvaranja ponuda
Umjesto:
Datum: 02/06/2023
Lokalno vrijeme: 12:00
Glasi:
Datum: 16/06/2023
Lokalno vrijeme: 12:00
VII.2)Ostali dodatni podaci:

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: