Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

(aukcija) Nabavka lož ulja i pogonskog dizel goriva za potrebe Općinskog suda u Velikoj Kladuši

Datum objave: 06.06.2023. 15:20 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 06.06.2023.
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

145-1-1-5-3-4/23


ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv OPĆINSKI SUD U VELIKOJ KLADUŠI
IDB/JIB 4263201350005
Kontakt osoba/Služba za kontakt MIRSADA KAJDIĆ
Adresa Maršala Tita 15
Poštanski broj 77230 Velika Kladuša (bhp sa)
Općina/Grad Velika Kladuša
Telefon (037) 775-285
Faks (037) 775-282
Elektronska pošta opsud-velikakladusa@pravosudje.ba
Internet adresa www.opsud-velikakladusa.pravosudje.ba

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 5.b. Nivo

Općinski nivo (FBIH),Velika Kladuša

I 5.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

2

II 2.b. Ponude se mogu dostaviti za

Više lotova

II 2.c. Obrazloženje dostave ponuda

Nabavka se sastoji od 2 (dva) lot-a, tako da se ponuđači mogu prijaviti na jedan ili oba lot-a.

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Nabavka lož ulja i pogonskog dizel goriva za potrebe Općinskog suda u Velikoj Kladuši

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka lož ulja i pogonskog dizel goriva za potrebe Općinskog suda u Velikoj Kladuši, kupoprodajnim Ugovorom u trajanju
od jedne godine od dana zaključivanja Ugovora u okvirnoj količini za Lot1 (cca 9000 litara lož ulja) i Lot2 (cca 4000 litara
dizelskog goriva).

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 09000000-3 Naftni proizvodi, gorivo, električna energija i ostali izvori energije
  09135000-4 Lož ulja
  09134200-9 Dizelsko gorivo

II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 4. Ograničenja za učešće

Obavezni uslovi za učešće iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.

III 9. Rezervisan ugovor

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

26.06.2023.

IV 4. Provođenje postupka elektronskim putem?

Ne

IV 5. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Da

IV 6. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 7. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 13.07.2023. 11:30

IV 8. Rok za otvaranje ponuda

Adresa i mjesto Općinski sud u Velikoj Kladuši, Maršala Tita 8, Velika Kladuša
Datum i vrijeme 13.07.2023. 12:30

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE

nema


ANEKS B


Broj lota

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Lot 1 - Nabavka lož ulja

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka lož ulja za sistem centralnog grijanja zgrade suda i zgrade ZK ureda suda

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 09135000-4 Lož ulja

III Ukupna količina ili obim ugovora
9.000 litara

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

25641,03

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Jedna godina od dana zaključivanja Ugovora.

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Općinski sud u Velikoj Kladuši, Maršala Tita 8, VELIKA KLADUŠA

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 26.06.2023.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 13.07.2023. 11:30

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 13.07.2023. 12:30ANEKS B


Broj lota

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Lot 2 - Nabavka dizelskog goriva

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka dizelskog goriva za dva službena vozila suda

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 09134200-9 Dizelsko gorivo

III Ukupna količina ili obim ugovora
4.000 litara

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

10256,41

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Jedna godina od dana zaključivanja Ugovora.

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Sukcesivna isporuka na benzinskim pumpama dobavljača.

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 26.06.2023.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 13.07.2023. 11:30

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 13.07.2023. 12:30
 

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena i dostupna na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.
Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN(ejn.gov.ba). sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: