Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

(aukcija) Nabavka instalacionih kablova i vodova

Datum objave: 08.06.2023. 13:24 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 08.06.2023.
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

1437-1-1-80-3-101/23


ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv PODRUŽNICA "ELEKTRODISTRIBUCIJA" SARAJEVO
IDB/JIB 4200225150030
Kontakt osoba/Služba za kontakt Lejla Kurtović
Adresa Zmaja od Bosne 49
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Novo Sarajevo (Sarajevo)
Telefon (033) 751-000
Faks (033) 751-575
Elektronska pošta m.fehratbegovic@elektroprivreda.ba
Internet adresa www.epbih.ba

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao u Aneksu A – Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao u Aneksu A – Adresa za dodatne informacije

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Sektorski ugovorni organ iz člana 5. ZJN

I 5.b. Nivo

Entitetski nivo,Federacija Bosne i Hercegovine

I 5.c. Djelatnost

Električna energija

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

6

II 2.b. Ponude se mogu dostaviti za

Svi lotovi

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Instalacioni kablovi i vodovi

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Instalacioni kablovi i vodovi, OP-012/23

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 44000000-0 Građevinske konstrukcije i materijali; pomoćni proizvodi u građevinarstvu (osim električnih aparata)

II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

U skladu sa uslovima iz tenderske dokumentacije.

III 4. Ograničenja za učešće

Obavezni uslovi za učešće iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

U skladu sa uslovima iz tenderske dokumentacije.

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

U skladu sa uslovima iz tenderske dokumentacije.

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

U skladu sa uslovima iz tenderske dokumentacije.

III 9. Rezervisan ugovor

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

05.07.2023.

IV 4. Provođenje postupka elektronskim putem?

Ne

IV 5. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Da

IV 6. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 7. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 10.07.2023. 12:30

IV 8. Rok za otvaranje ponuda

Adresa i mjesto Podružnica „Elektrodistribucija“ Sarajevo, ul. Zmaja od Bosne br. 49 (zgrada PTZ
-II sprat, sala br. 145) 71 000 Sarajevo
Datum i vrijeme 10.07.2023. 13:30

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE

Preuzimanje tenderske dokumentacije od strane potencijalnih ponuđača moguće je isključivo preko Portala "e-Nabavke"
(https://www.ejn.gov.ba). Ponuđači koji ne preuzmu tendersku dokumentaciju sa portala "e-Nabavke", a dostave ponudu,
smatra se da nisu preuzeli tendersku dokumentaciju i njihova ponuda će se odbaciti kao nedopuštena.


ANEKS A


I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kontakt osoba Lejla Kurtović
Adresa Zmaja od Bosne 49
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Novo Sarajevo (Sarajevo)
Telefon (033) 751-228
Faks (033) 751-575
Elektronska pošta lejla.kurtovic@epbih.ba
Internet adresa www.epbih.ba

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kontakt osoba Lejla Kurtović
Adresa Zmaja od Bosne 49
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Novo Sarajevo (Sarajevo)
Telefon (033) 751-228
Faks (033) 751-575
Elektronska pošta lejla.kurtovic@epbih.ba
Internet adresa www.epbih.baANEKS B


Broj lota

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Instalacioni kablovi i vodovi za potrebe Podružnice „Elektrodistribucija” Sarajevo - LOT 1

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Instalacioni kablovi i vodovi za potrebe Podružnice „Elektrodistribucija” Sarajevo - LOT 1, OP-012/23

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 44322100-4 Kablovski vodovi

III Ukupna količina ili obim ugovora
Zahtijevane količine predmeta nabavke navedene su u Obrascu za cijenu ponude, koji čini sastavni dio Tenderske
dokumentacije.

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

95000,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

12 (dvanaest) mjeseci

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Podružnica „Elektrodistribucija” Sarajevo – centralno skladište Sarajevo, Hifzi Bjelevca br. 23, 71000 Sarajevo

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 05.07.2023.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 10.07.2023. 12:30

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 10.07.2023. 13:30


X Dodatne informacije

U skladu sa Uputstvom o uslovima i načinu objavljivanja obavještenja i dostavljanja izvještaja u postupcima javnih nabavki
na Portalu javnih nabavki ("Sl.glasnik BiH" broj 80/22), korisnici Portala iz člana 2. stav (1) tačka b) ovog uputstva
preuzimaju tendersku dokumentaciju sa Portala javnih nabavki (https://www.ejn.gov.ba).
Ponuđači koji ne preuzmu tendersku dokumentaciju sa portala javnih nabavki, a dostave ponudu, smatra se da nisu preuzeli
tendersku dokumentaciju i njihova ponuda će se odbaciti kao nedopuštena.


ANEKS B


Broj lota

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Instalacioni kablovi i vodovi za potrebe Podružnice „Elektrodistribucija” Bihać - LOT 2

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Instalacioni kablovi i vodovi za potrebe Podružnice „Elektrodistribucija” Bihać - LOT 2, OP-012/23

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 44322100-4 Kablovski vodovi

III Ukupna količina ili obim ugovora
Zahtijevane količine predmeta nabavke navedene su u Obrascu za cijenu ponude, koji čini sastavni dio Tenderske
dokumentacije.

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

25000,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

12 (dvanaest) mjeseci

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Podružnica „Elektrodistribucija” Bihać – centralno skladište Bihać, Krupska bb, 77000 Bihać

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 05.07.2023.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 10.07.2023. 12:30

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 10.07.2023. 13:30


X Dodatne informacije

U skladu sa Uputstvom o uslovima i načinu objavljivanja obavještenja i dostavljanja izvještaja u postupcima javnih nabavki
na Portalu javnih nabavki ("Sl.glasnik BiH" broj 80/22), korisnici Portala iz člana 2. stav (1) tačka b) ovog uputstva
preuzimaju tendersku dokumentaciju sa Portala javnih nabavki (https://www.ejn.gov.ba).
Ponuđači koji ne preuzmu tendersku dokumentaciju sa portala javnih nabavki, a dostave ponudu, smatra se da nisu preuzeli
tendersku dokumentaciju i njihova ponuda će se odbaciti kao nedopuštena.


ANEKS B


Broj lota

3


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Instalacioni kablovi i vodovi za potrebe Podružnice „Elektrodistribucija” Mostar - LOT 3

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Instalacioni kablovi i vodovi za potrebe Podružnice „Elektrodistribucija” Mostar - LOT 3, OP-012/23

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 44322100-4 Kablovski vodovi

III Ukupna količina ili obim ugovora
Zahtijevane količine predmeta nabavke navedene su u Obrascu za cijenu ponude, koji čini sastavni dio Tenderske
dokumentacije.

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

10000,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

12 (dvanaest) mjeseci

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Podružnica „Elektrodistribucija” Mostar – centralno skladište Mostar, Opine bb, 88000 Mostar

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 05.07.2023.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 10.07.2023. 12:30

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 10.07.2023. 13:30


X Dodatne informacije

U skladu sa Uputstvom o uslovima i načinu objavljivanja obavještenja i dostavljanja izvještaja u postupcima javnih nabavki
na Portalu javnih nabavki ("Sl.glasnik BiH" broj 80/22), korisnici Portala iz člana 2. stav (1) tačka b) ovog uputstva
preuzimaju tendersku dokumentaciju sa Portala javnih nabavki (https://www.ejn.gov.ba).
Ponuđači koji ne preuzmu tendersku dokumentaciju sa portala javnih nabavki, a dostave ponudu, smatra se da nisu preuzeli
tendersku dokumentaciju i njihova ponuda će se odbaciti kao nedopuštena.


ANEKS B


Broj lota

4


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Instalacioni kablovi i vodovi za potrebe Podružnice „Elektrodistribucija” Travnik - LOT 4

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Instalacioni kablovi i vodovi za potrebe Podružnice „Elektrodistribucija” Travnik - LOT 4, OP-012/23

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 44322100-4 Kablovski vodovi

III Ukupna količina ili obim ugovora
Zahtijevane količine predmeta nabavke navedene su u Obrascu za cijenu ponude, koji čini sastavni dio Tenderske
dokumentacije.

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

5000,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

12 (dvanaest) mjeseci

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Podružnica „Elektrodistribucija” Travnik – centralno skladište Travnik, Luke bb, 72270 Travnik

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 05.07.2023.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 10.07.2023. 12:30

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 10.07.2023. 13:30


X Dodatne informacije

U skladu sa Uputstvom o uslovima i načinu objavljivanja obavještenja i dostavljanja izvještaja u postupcima javnih nabavki
na Portalu javnih nabavki ("Sl.glasnik BiH" broj 80/22), korisnici Portala iz člana 2. stav (1) tačka b) ovog uputstva
preuzimaju tendersku dokumentaciju sa Portala javnih nabavki (https://www.ejn.gov.ba).
Ponuđači koji ne preuzmu tendersku dokumentaciju sa portala javnih nabavki, a dostave ponudu, smatra se da nisu preuzeli
tendersku dokumentaciju i njihova ponuda će se odbaciti kao nedopuštena.


ANEKS B


Broj lota

5


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Instalacioni kablovi i vodovi za potrebe Podružnice „Elektrodistribucija” Tuzla - LOT 5

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Instalacioni kablovi i vodovi za potrebe Podružnice „Elektrodistribucija” Tuzla - LOT 5, OP-012/23

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 44322100-4 Kablovski vodovi

III Ukupna količina ili obim ugovora
Zahtijevane količine predmeta nabavke navedene su u Obrascu za cijenu ponude, koji čini sastavni dio Tenderske
dokumentacije.

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

10000,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

12 (dvanaest) mjeseci

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Podružnica „Elektrodistribucija” Tuzla – centralno skladište Tuzla, Mitra Trifunovića Uče br. 5, 75000 Tuzla

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 05.07.2023.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 10.07.2023. 12:30

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 10.07.2023. 13:30


X Dodatne informacije

U skladu sa Uputstvom o uslovima i načinu objavljivanja obavještenja i dostavljanja izvještaja u postupcima javnih nabavki
na Portalu javnih nabavki ("Sl.glasnik BiH" broj 80/22), korisnici Portala iz člana 2. stav (1) tačka b) ovog uputstva
preuzimaju tendersku dokumentaciju sa Portala javnih nabavki (https://www.ejn.gov.ba).
Ponuđači koji ne preuzmu tendersku dokumentaciju sa portala javnih nabavki, a dostave ponudu, smatra se da nisu preuzeli
tendersku dokumentaciju i njihova ponuda će se odbaciti kao nedopuštena.


ANEKS B


Broj lota

6


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Instalacioni kablovi i vodovi za potrebe Podružnice „Elektrodistribucija” Zenica - LOT 6

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Instalacioni kablovi i vodovi za potrebe Podružnice „Elektrodistribucija” Zenica - LOT 6, OP-012/23

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 44322100-4 Kablovski vodovi

III Ukupna količina ili obim ugovora
Zahtijevane količine predmeta nabavke navedene su u Obrascu za cijenu ponude, koji čini sastavni dio Tenderske
dokumentacije.

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

10000,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

12 (dvanaest) mjeseci

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Podružnica „Elektrodistribucija” Zenica – centralno skladište Zenica, Radakovo, Bistua Nova bb, 72000 Zenica

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 05.07.2023.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 10.07.2023. 12:30

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 10.07.2023. 13:30


X Dodatne informacije

U skladu sa Uputstvom o uslovima i načinu objavljivanja obavještenja i dostavljanja izvještaja u postupcima javnih nabavki
na Portalu javnih nabavki ("Sl.glasnik BiH" broj 80/22), korisnici Portala iz člana 2. stav (1) tačka b) ovog uputstva
preuzimaju tendersku dokumentaciju sa Portala javnih nabavki (https://www.ejn.gov.ba).
Ponuđači koji ne preuzmu tendersku dokumentaciju sa portala javnih nabavki, a dostave ponudu, smatra se da nisu preuzeli
tendersku dokumentaciju i njihova ponuda će se odbaciti kao nedopuštena.

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena i dostupna na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.
Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN(ejn.gov.ba). sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: