Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Nabavka inox bešavnih cijevi FI 168,3X5mm - materijal X5CrNi

Datum objave: 08.06.2023. 14:49 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 08.06.2023.
POZIV ZA DOSTAVU PRIJEDLOGA CIJENE/PONUDE

565-8-1-162-17-35/23


ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv RUDNICI MRKOG UGLJA " BANOVIĆI " DD BANOVIĆI
IDB/JIB 4209329530001
Kontakt osoba Mugdin Husić
Adresa Armije Bosne i Hercegovine 52
Poštanski broj 75290 Banovići (bhp sa)
Općina/Grad Banovići
Telefon (035) 870-600
Faks (035) 875-166
Elektronska pošta direktor@rmub.ba
Internet adresa www.rmub.ba

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Sektorski ugovorni organ iz člana 5. ZJN

I 5.b. Nivo

Entitetski nivo,Federacija Bosne i Hercegovine

I 5.c. Djelatnost

Traženje i vađenje uglja i drugih čvrstih goriva

I 6. Zajednička nabavka

Ne

ODJELJAK II: PREDMET NABAVKE


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta nabavke

INOX BEŠAVNA CIJEV FI 168,3X5MM - MATERIJAL X5CrNi

II 4.b. Kratak opis predmeta nabavke

INOX BEŠAVNA CIJEV FI 168,3X5MM - MATERIJAL X5CrNi

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 44163100-1 Cijevi

II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost nabavke bez PDV-a u KM

6000,00

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Direktni sporazum

IV 6. Rok za prijem informativnih ponuda

Datum i vrijeme 19.6.2023. 10:00:00

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: