Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Nabavka hrane: zamrznuti i slatki program, tjestenina, sušeno voće i povrće, začini, riba svježa i zamrznuta, riba u konzervi, proizvodi od voća i povrća...

Datum objave: 25.03.2016. 14:24 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 25.03.2016.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

723-1-1-11-3-45/16ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv MINISTARSTVO ODBRANE BIH
IDB/JIB 4200745400004
Kontakt osoba Damnjan Stanišić
Adresa Hamdije Kreševljakovića 98
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Stari Grad (Sarajevo)
Telefon (033) 286-574
Faks (033) 286-697
Elektronska pošta nabavka_prodaja@mod.gov.ba
Internet adresa www.mod.gov.ba

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 5.b. Nivo

Državni nivo

I 5.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

17

II 2.b. Ponude se mogu dostaviti za

Svi lotovi

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Da

II 3.a. Broj ponuđača sa kojima će se zaključiti okvirni sporazum

Jedan ponuđač

II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

2834395,04

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Roba klase I - Hrana


II 4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Nabavka hrane

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 15000000-8 Hrana, piće, duhan i srodni proizvodi


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Budžet institucija BiH

III 4. Ograničenja za učešće

Obavezni uslovi za učešće iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj
dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Navedeno u TD

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

Navedeno u TD

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Navedeno u TD

III 8. Rezervisan ugovor

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki?

Da

IV 3.b. Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do

6.5.2016.

IV 4. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Ne

IV 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 18.5.2016. 12:00:00


IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 18.5.2016. 13:00:00
Adresa i mjesto Hamdije Kreševljakovića 98, 71 000 Sarajevo


ANEKS B


Broj lota

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Lot 1 Zamrznuti program

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Zamrznuti program

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 15000000-8 Hrana, piće, duhan i srodni proizvodi

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

Navedeno u tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

135726,48

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

4 Godina(e)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Glavna logistička baza - ButilaANEKS B


Broj lota

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Lot 2 Tjestenine

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Tjestenine

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 15000000-8 Hrana, piće, duhan i srodni proizvodi

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

Navedeno u tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

59487,16

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

4 Godina(e)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Glavna logistička baza ButilaANEKS B


Broj lota

3


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Lot 3 Slatki program

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Slatki program

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 15000000-8 Hrana, piće, duhan i srodni proizvodi

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

Navedeno u tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

680485,48

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

4 Godina(e)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Glavna logistička baza ButilaANEKS B


Broj lota

4


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Lot 4 Sušeno voće i povrće

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Sušeno voće i povrće

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 15000000-8 Hrana, piće, duhan i srodni proizvodi

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

Navedeno u tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

147234,20

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

4 Godina(e)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Glavna logistička baza ButilaANEKS B


Broj lota

5


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Lot 5 Začini

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Začini

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 15000000-8 Hrana, piće, duhan i srodni proizvodi

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

Navedeno u tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

176749,40

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

4 Godina(e)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Glavna logistička baza ButilaANEKS B


Broj lota

6


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Lot 6 Riba svježa i zamrznuta

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Riba svježa i zamrznuta

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 15000000-8 Hrana, piće, duhan i srodni proizvodi

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

Navedeno u tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

127179,48

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

4 Godina(e)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Glavna logistička baza ButilaANEKS B


Broj lota

7


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Lot 7 Riba u konzervi

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Riba u konzervi

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 15000000-8 Hrana, piće, duhan i srodni proizvodi

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

Navedeno u tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

256410,24

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

4 Godina(e)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Glavna logistička baza ButilaANEKS B


Broj lota

8


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Lot 8 Proizvodi od voća i povrća

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Proizvodi od voća i povrća

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 15000000-8 Hrana, piće, duhan i srodni proizvodi

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

Navedeno u tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

238581,20

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

4 Godina(e)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Glavna logistička baza ButilaANEKS B


Broj lota

9


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Lot 9 Žitarice i proizvodi od žitarica

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Žitarice i proizvodi od žitarica

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 15000000-8 Hrana, piće, duhan i srodni proizvodi

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

Navedeno u tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

105230,76

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

4 Godina(e)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Glavna logistička baza ButilaANEKS B


Broj lota

10


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Lot 10 Meso ćureće svježe

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Meso ćureće svježe

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 15000000-8 Hrana, piće, duhan i srodni proizvodi

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

Navedeno u tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

33504,24

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

4 Godina(e)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Glavna logistička baza ButilaANEKS B


Broj lota

11


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Lot 11 Sirevi

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Sirevi

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 15000000-8 Hrana, piće, duhan i srodni proizvodi

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

Navedeno u tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

430769,24

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

4 Godina(e)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Glavna logistička baza ButilaANEKS B


Broj lota

12


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Lot 12 Juneći polutrajni proizvodi

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Juneći polutrajni proizvodi

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 15000000-8 Hrana, piće, duhan i srodni proizvodi

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

Navedeno u tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

102564,08

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

4 Godina(e)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Glavna logistička baza ButilaANEKS B


Broj lota

13


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Lot 13 Pileći polutrajni proizvodi

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Pileći polutrajni proizvodi

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 15000000-8 Hrana, piće, duhan i srodni proizvodi

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

Navedeno u tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

73504,24

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

4 Godina(e)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Glavna logistička baza ButilaANEKS B


Broj lota

14


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Lot 14 Svinjski polutrajni proizvodi

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Svinjski polutrajni proizvodi

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 15000000-8 Hrana, piće, duhan i srodni proizvodi

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

Navedeno u tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

49230,76

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

4 Godina(e)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Glavna logistička baza ButilaANEKS B


Broj lota

15


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Lot 15 Brašno, kukuruzni i pšenični griz

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Brašno, kukuruzni i pšenični griz

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 15000000-8 Hrana, piće, duhan i srodni proizvodi

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

Navedeno u tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

52102,56

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

4 Godina(e)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Glavna logistička baza ButilaANEKS B


Broj lota

16


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Lot 16 Hrana za ribe

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Hrana za ribe

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 15000000-8 Hrana, piće, duhan i srodni proizvodi

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

Navedeno u tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

136752,12

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

4 Godina(e)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Glavna logistička baza ButilaANEKS B


Broj lota

17


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Lot 17 Pivo i vino

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Pivo i vino

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 15000000-8 Hrana, piće, duhan i srodni proizvodi

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

Navedeno u tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

28883,40

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

4 Godina(e)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Glavna logistička baza ButilaINTERNATIONAL NOTICE - SUMMARY


PART I: CONTRACTING AUTHORITY


I 1. Contracting authority data

Name Ministry of Defense of Bosnia and Herzegovina
UIN 4200745400004
Contact person Damnjan Stanišić
Address Hamdije Kreševljakovića 98
Postal code 71000 Sarajevo (bhp)
Municipality/City Stari Grad (Sarajevo)
Telephone (033) 286-574
Fax number (033) 286-697
Email address nabavka_prodaja@mod.gov.ba
Website address www.mod.gov.ba

I 3. Type of the contracting authority, level and main activity

I 3.a. Type of contracting authority

Government Institutions referred to in the Article 4 (1), subsection a) of the PPL

I 3.b. Level of government where contracting authority belong to

Country

I 3.c. Main activity of contracting authority

Executive Branch

PART II: OBJECT OF THE CONTRACT


II 1. Type of the contract

Goods, Purchase

II 1.a. Title of the object of the contract

Supply of food

II 1.b. Description of the object of the contract

Supply of food

II 1.c. Common procurement vocabulary (CPV)


Main vocabulary
Code Description
Main object 15000000-8 Food, beverages, tobacco and related products

II 1.d. Total quantity (number of units) or scope of the contract

Specified in tender documentation

PART III: PROCEDURE


III 1. Type of procedure

Open procedure

III 2. Conditions for obtaining tender documents

III 2.a. Tender documents published on the public procurement portal?

Yes

III 2.b. Obtainable until

6.5.2016.

III 3. Do you intend to use the e-auction?

No

III 4. Deadline and address for receipt of tenders/requests to participate

Date and time 18.5.2016. 12:00:00
Address and place Hamdije Kreševljakovića 98, 71000, Sarajevo

 

NAPOMENA:Tendersku dokumentaciju možete dobiti samo ako ste registrovani i prijavljeni na Portalu javnih nabavki.
Tenderska Dokumentacija

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
723-1-1-11-3-45-16.pdf
PODIJELI: