Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Nabavka HTZ opreme: ljetnih radnih odijela i zaštitnih cipela - plitke, zimskih radnih odijela, zaštitnih cipela - duboke i uniformi za kuhanje i kiselootpernih odijela, bundi, radnih mantila i majica, rudarskih čizama, čizme ribarske i kišnih kabanica, klompi...

Datum objave: 22.08.2016. 15:43 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 22.08.2016.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

1276-1-1-545-3-266/16ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv MJEŠOVITI HOLDING "ELEKTROPRIVREDA REPUBLIKE SRPSKE" - ZAVISNO
PREDUZEĆE "RUDNIK I TERMOELEKTRANA UGLJEVIK" AKCIONARSKO DRUŠTVO
UGLJEVIK
IDB/JIB 4400449490005
Kontakt osoba Dragana Trakilovic
Adresa Ugljevik bb
Poštanski broj 76330 Ugljevik (sp bl)
Općina/Grad Ugljevik
Telefon (055) 771-519
Faks (055) 774-165
Elektronska pošta javnenabavkeriteugljevik@gmail.com
Internet adresa www.riteugljevik.com

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao u Aneksu A – Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao u Aneksu A – Adresa za dodatne informacije

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Sektorski ugovorni organ iz člana 5. ZJN

I 5.b. Nivo

Entitetski nivo,Republika Srpska

I 5.c. Djelatnost

Električna energija

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

7

II 2.b. Ponude se mogu dostaviti za

Svi lotovi

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Da

II 3.a. Broj ponuđača sa kojima će se zaključiti okvirni sporazum

Jedan ponuđač

II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

531940,00

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

T 77/16 Nabavka HTZ opreme

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 18000000-9 Odjeća, obuća, prtljag i pribor 2 / 12


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.

III 4. Ograničenja za učešće

Obavezni uslovi za učešće iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj
dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Ponuđači moraju biti registrovani za djelatnost koja je predmet nabavke u odgovarajućim profesionalnim ili drugim
registrima zemlje u kojoj su registrovani.

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

Ponuđači moraju imati transakcioni račun otvoren kod poslovne banke koji nije bio blokiran u proteklih 6 mjeseci.

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Uslovi iz člana 48. ZJN detalnjije definisani u TD.

III 8. Rezervisan ugovor

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki?

Da

IV 3.b. Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do

6.9.2016.

IV 4. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Ne

IV 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 16.9.2016. 11:00:00

IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 16.9.2016. 12:00:00
Adresa i mjesto ZP "RiTE Ugljevik" AD Ugljevik, Upravna zgrada- sala br. 3


ANEKS A


I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kontakt osoba Gordana Čuturić
Adresa Ugljevik bb
Poštanski broj 76330 Ugljevik (sp bl)
Općina/Grad Ugljevik
Telefon (055) 774-119
Faks
Elektronska pošta
Internet adresa

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kontakt osoba Odjeljenje javnih nabavki
Adresa Ugljevik bb
Poštanski broj 76330 Ugljevik (sp bl)
Općina/Grad Ugljevik
Telefon (055) 774-328
Faks (055) 774-165
Elektronska pošta javnenabavkeriteugljevik@gmail.com
Internet adresaANEKS B


Broj lota

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Nabavka ljetnih radnih odijela i zaštitnih cipela - plitke

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 18000000-9 Odjeća, obuća, prtljag i pribor

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

Detaljnije u TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

215650,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

24 Mjesec(i)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

ZP "RiTE Ugljevik" AD Ugljevik, DDP magacin kupcaANEKS B


Broj lota

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Nabavka zimskih radnih odijela, zaštitnih cipela - duboke i uniformi za kuhanje i kiselootpernih odijela

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 18000000-9 Odjeća, obuća, prtljag i pribor

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

Detaljnije u TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

118400,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

24 Mjesec(i)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

ZP "RiTE Ugljevik" AD Ugljevik, DDP magacin kupcaANEKS B


Broj lota

3


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Nabavka bundi, radnih mantila i majica

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 18000000-9 Odjeća, obuća, prtljag i pribor

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

Detaljnije u TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

35100,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

24 Mjesec(i)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

ZP "RiTE Ugljevik" AD Ugljevik, DDP magacin kupcaANEKS B


Broj lota

4


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Nabavka rudarskih čizama, čizme ribarske i kišnih kabanica, klompi

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 18000000-9 Odjeća, obuća, prtljag i pribor

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

Detaljnije u TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

34500,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

24 Mjesec(i)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

ZP "RiTE Ugljevik" AD Ugljevik, DDP magacin kupcaANEKS B


Broj lota

5


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Nabavka šljemova, zaštitnih naočara, antifona i druge zaštitne opreme

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 18000000-9 Odjeća, obuća, prtljag i pribor

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

Detaljnije u TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

44170,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

24 Mjesec(i)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

ZP "RiTE Ugljevik" AD Ugljevik, DDP magacin kupcaANEKS B


Broj lota

6


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Nabavka zaštitnih rukavica

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 18000000-9 Odjeća, obuća, prtljag i pribor

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

Detaljnije u TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

38100,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

24 Mjesec(i)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

ZP "RiTE Ugljevik" AD Ugljevik, DDP magacin kupcaANEKS B


Broj lota

7


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Nabavka uniforme za vatrogasce i obezbjeđenje

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 18000000-9 Odjeća, obuća, prtljag i pribor

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

Detaljnije u TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

46020,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

24 Mjesec(i)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

ZP "RiTE Ugljevik" AD Ugljevik, DDP magacin kupca

 

 

NAPOMENA:Tendersku dokumentaciju možete dobiti samo ako ste registrovani i prijavljeni na Portalu javnih nabavki.
Tenderska Dokumentacija

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: