Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

(izmjena) Nabavka kancelarijskog materijala

Datum objave: 02.11.2016. 09:54 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 02.11.2016.

ISPRAVKA ZA

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

1373-1-1-207-8-126/16Obavještenje koje se ispravlja

Broj obavještenja 1373-1-1-207-3-99/16
Datum objave obavještenja 29.9.2016.

ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv ŽELJEZNICE REPUBLIKE SRPSKE A.D. DOBOJ
IDB/JIB 4400025960001
Kontakt osoba TATJANA NIKOLIĆ
Adresa Svetog Save 71
Poštanski broj 74000 Doboj (sp bl)
Opština/Grad Doboj (Doboj)
Telefon (053) 242-082
Faks (053) 227-704
Elektronska pošta nabavka@zrs-rs.com
Internet adresa www.zrs-rs.com

I 2. Ispravlja se sljedeće


Odjeljak IV 3.b. mijenja se i glasi:
22.11.2016.

Odjeljak IV 6. mijenja se i glasi:
Datum i vrijeme 23.11.2016. 08:00:00


Odjeljak IV 7. mijenja se i glasi:
Datum i vrijeme 23.11.2016. 09:00:00
Adresa i mjesto \\Željeznice Republike Srpske\\ A.D.Doboj, 74 000 Doboj, ulica Svetog
Save broj 71, sala broj 69.
Odjeljak V mijenja se i glasi:
- Na sadržaj tenderske dokumentacije , jedan od potencijalnih ponuđača uložio je žalbu dana 10.10.2016.godine;
- Dana 14.10.2016.godine Ugovorni organ je obavijestio u pisanoj formi sve potencijalne ponuđače koji su preuzeli
predmetnu tendersku dokumentaciju direktno sa Portala JN BiH da se postupak javnog nadmetanja obustavlja do
konačnog rješenja po Žalbi;
- Dana 01.11.2016.godine Ugovorni organ zaprima Rješenje Kancelarije za razmatranje žalbi – Filijala Banja Luka,
broj JN2-02-07-1-534-4/16 od 27.10.2016.godine kojim se Odbija Žalba kao neosnovana. S obzirom da je Rješenje
konačan upravni akt u ovom upravnom postupku Ugovorni organ nastavlja sa postupkom predmetne javne nabavke;
-Ugovorni organ određuje nove rokove za nastavak postupka predmetne nabavke pa se vrši izmjena u tenderskoj
dokumentaciji i to:
Mijenja se tačka 5.4. TD i određuje rok za preuzimanje TD do 22.11.2016.godine do 15,00 časova,
Mijenja se tačka 8.6.2. TD i određuje rok za dostavljanje ponuda do 23.11.2016.godine do 08,00 časova,
Mijenja se tačka 8.6.4. TD i određuje rok za otvaranje ponuda za dan 23.11.2016.godine u 09,00 časova.
Pozivaju se svi potencijalni ponuđači da dostave svoje ponude do navedenog roka.

 

NAPOMENA:Tendersku dokumentaciju možete dobiti samo ako ste registrovani i prijavljeni na Portalu javnih nabavki.
Tenderska Dokumentacija

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
1373-1-1-207-8-126/16
PODIJELI: