Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Nabavka raznih prehrambenih proizvoda, mesa i mesnih proizvoda, hljeba, poljoprivrednih proizvoda i proizvoda za higijenu pranje i čišćenje

Datum objave: 17.11.2016. 09:44 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 17.11.2016.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

196-1-1-3-3-2/16ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv JU STUDENTSKI CENTAR ZVORNIK
IDB/JIB 4400260610000
Kontakt osoba Milka Cvjetkovic
Adresa Karakaj b.b.
Poštanski broj 75400 Zvornik (sp bl)
Opština/Grad Zvornik
Telefon (056) 260-474
Faks (056) 260-344
Elektronska pošta stczv@teol.net
Internet adresa

I 2. Adresa preuzimanja/dostavljanja zahtjeva za tendersku dokumentaciju

Kao pod I 1.

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 5.b. Nivo


Entitetski nivo,Republika Srpska

I 5.c. Djelatnost

Obrazovanje

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

5

II 2.b. Ponude se mogu dostaviti za

Svi lotovi

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Nabavka raznih prehrambenih proizvoda


II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka robe - razni prehrambeni proizvodi, meso i mesni proizvodi, hljeb, poljoprivredni proizvodi i proizvodi za higijenu
pranje i čišćenje


II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 15000000-8 Hrana, piće, duvan i srodni proizvodi


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 8. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?

Ne

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

U skladu sa TD

III 4. Ograničenja za učešće

Obavezni uslovi za učešće iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj
dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

U skladu sa TD

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

U skladu sa TD

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

U skladu sa TD

III 8. Rezervisan ugovor

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora

Ekonomski najpovoljnija ponuda

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostavljanja zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki?

Ne

IV 3.b. Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do

24.11.2016.

IV 3.c. Novčana naknada

Ne

IV 5. Da li je objavljeno prethodno informaciono obavještenje?

Ne

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 14.12.2016. 12:00:00


IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 14.12.2016. 12:30:00
Adresa i mjesto JU Studentski centar "Zvornik" Karakaj bb - službena prostorija


ANEKS B


Broj lota

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Razni prehrambeni proizvodi

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka namirnica kao što su brašno, ulje,tjestenina, konzerve i sl.

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 15000000-8 Hrana, piće, duvan i srodni proizvodi
Dodatni predmet(i) 15800000-6 Razni prehrambeni proizvodi

III Ukupna količina ili obim ugovora

Navedena u TD

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

12 mjeseci

IV Podkriterijumi

R.Br. Naziv Učešće
1 Uslovi plaćanja 20,00 %
2 Cijena 80,00 %

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

JU Studentski centar "Zvornik" Karakaj bbANEKS B


Broj lota

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Meso i mesni proizvodi

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka mesa i mesnih proizvoda kao što su sirovo meso sa i bez kosti, mljeveno meso, pileće meso, salama i sl.

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 15000000-8 Hrana, piće, duvan i srodni proizvodi
15100000-9 Proizvodi životinjskog porijekla, mesa i mesni
Dodatni predmet(i)
proizvodi

III Ukupna količina ili obim ugovora

Navedeno u TD

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

12 meseci

IV Podkriterijumi

R.Br. Naziv Učešće
1 Uslovi plaćanja 20,00 %
2 Cijena 80,00 %

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

JU tudentski centar "Zvornik" Karakaj bbANEKS B


Broj lota

3


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Hljeb

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka rezanog hljeba

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 15800000-6 Razni prehrambeni proizvodi
Dodatni predmet(i) 15811100-7 Hljeb

III Ukupna količina ili obim ugovora

Navedena u TD

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

12 mjeseci

IV Podkriterijumi

R.Br. Naziv Učešće
1 Uslovi plaćanja 20,00 %
2 Cijena 80,00 %

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

JU Studentski centar "Zvornik Karakaj bbANEKS B


Broj lota

4


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Poljoprivredni prehrambeni proizvodi

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka svježih poljoprivrednih proizvoda kao npr. krompir, kupus, pasulj i sl.

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 15300000-1 Voće, povrće i srodni proizvodi
03000000-1 Poljoprivredni proizvodi, proizvodi stočarstva,
Dodatni predmet(i)
ribarstva, šumarstva i srodni proizvodi

III Ukupna količina ili obim ugovora

Navedeno u TD

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

12 mjeseci

IV Podkriterijumi

R.Br. Naziv Učešće
1 Uslovi plaćanja 20,00 %
2 Cijena 80,00 %

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

JU Studentski centar "Zvornik" Karakaj bbANEKS B


Broj lota

5


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Proizvodi za higijenu, pranje i čišćenje

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Obuhvata nabavku proizvoda za čišćenje prostorija, pranje sudja i veša i sl.

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 15000000-8 Hrana, piće, duvan i srodni proizvodi
Dodatni predmet(i) 39830000-9 Proizvodi za čišćenje

III Ukupna količina ili obim ugovora

Navedeno u TD

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

12 mjeseci

IV Podkriterijumi

R.Br. Naziv Učešće
1 Uslovi plaćanja 20,00 %
2 Cijena 80,00 %

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

JU Studentski centar "Zvornik" Karakaj bb
 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: