Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

(poništenje poziva) Nabavka ribe jezerske zlatovčice za poribljavanje ribolovnih zona voda sliva rijeke Neretve na kojima pravo upravljanja ribljim fondom ostvaruju Udruženje sportskih ribolovaca Glavatica - Jablanica, Udruženje / Udruga sportskih ribolovaca Neretva 1933 - Mostar i Sportsko ribolovno turističko društvo Ramske vode - Prozor/Rama

Datum objave: 08.02.2017. 09:04 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 08.02.2017.


OBAVJEŠTENJE O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE

1409-1-1-177-4-11/17ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv HIDROELEKTRANE NA NERETVI, JABLANICA
IDB/JIB 4200225150072
Kontakt osoba Jusuf Jusić
Adresa Jaroslava Černija br.1
Poštanski broj 88420 Jablanica (bhp sa)
Općina/Grad Jablanica
Telefon (036) 758-145
Faks (036) 758-107
Elektronska pošta ju.jusic@elektroprivreda.ba
Internet adresa

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Sektorski ugovorni organ iz člana 5. ZJN

I 2.b. Nivo

Entitetski nivo,Federacija Bosne i Hercegovine

I 2.c. Djelatnost

Električna energija

I 3. Zajednička nabavka

Ne

I 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?


Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjeravao zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Poribljavanje ribolovnih zona voda sliva rijeke Neretve ribom jezerskom zlatovčicom na kojima pravo upravljanja ribljim
fondom ostvaruju Udruženje sportskih ribolovaca “Glavatica” - Jablanica, Udruženje / Udruga sportskih ribolovaca “Neretva
1933” - Mostar i Sportsko ribolovno turističko društvo “Ramske vode” - Prozor/Rama.

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Poribljavanje ribolovnih zona voda sliva rijeke Neretve ribom jezerskom zlatovčicom na kojima pravo upravljanja ribljim
fondom ostvaruju Udruženje sportskih ribolovaca "Glavatica” - Jablanica, Udruženje / Udruga sportskih ribolovaca “Neretv
a 1933”- Mostar i Sportsko ribolovno turističko društvo “Ramske vode” - Prozor/Rama.

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 03000000-1 Poljoprivredni proizvodi, proizvodi stočarstva, ribarstva, šumarstva i srodni proizvodi


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

Kako je dato u tenderskoj dokumentaciji

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Kako je dato u tenderskoj dokumentaciji

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Započinje potpisivanjem ugovora a završava izvršenjem ugovorenih obaveza

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

III 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

III 3. Da li se namjeravala koristiti e-aukcija?

Ne

III 4. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

III 6. Da li je objavljeno obavještenje o uspostavljanju sistema kvalifikacije?

Ne

ODJELJAK IV: RAZLOG PONIŠTENJA

Nijedna ponuda nije dostavljena u određenom krajnjem roku

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Datum poništenja

27.1.2017.

 

NAPOMENA:Tendersku dokumentaciju možete dobiti samo ako ste registrovani i prijavljeni na Portalu javnih nabavki.
Tenderska Dokumentacija

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
1409-1-1-177-4-11/17
PODIJELI: