Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Nabavka građevinskog materijala: cement, armaturne mreže...

Datum objave: 09.02.2017. 12:50 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 09.02.2017.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

1209-7-1-2-3-1/17ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv KOMUNALNO PREDUZEĆE "KOMUNALAC" A.D. VIŠEGRAD
IDB/JIB 4400495330004
Kontakt osoba Boban Simić
Adresa Nikole Pašića 7
Poštanski broj 73240 Višegrad (sp bl)
Opština/Grad Višegrad
Telefon (058) 630-261
Faks (058) 630-261
Elektronska pošta komunalacvgd@hotmail.rs
Internet adresa

I 2. Adresa preuzimanja/dostavljanja zahtjeva za tendersku dokumentaciju

Kao u Aneksu A - Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao u Aneksu A – Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao u Aneksu A – Adresa za dodatne informacije

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 5.b. Nivo


Opštinski nivo (RS),Višegrad

I 5.c. Djelatnost

Ostalo

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Da

II 3.a. Broj ponuđača sa kojima će se zaključiti okvirni sporazum

Jedan ponuđač

II 3.b. Trajanje okvirnog sporazuma

12 Mjesec(i)

II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

18900,00

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Nabavka grdjevinskog materijala

II 4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Nabavka cementa , armaturnih mreza,...

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 44110000-4 Građevinski materijali


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

cemenat 25/1 - 1000kom, armaturna mreza q188 - 60 kom, ...

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

KP "Komunalac" a.d. Visegrad, ul.Nikole Pasica br.7, 73240 Visegrad

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Kao u TD

III 4. Ograničenja za učešće

Kao u TD

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Kao u TD

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

Kao u TD

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Kao u TD

III 8. Rezervisan ugovor

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Konkurentski zahtjev

IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostavljanja zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki?

Ne

IV 3.b. Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do

17.2.2017.

IV 5. Da li je objavljeno prethodno informaciono obavještenje?

Ne

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 28.2.2017. 11:00:00


IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 28.2.2017. 11:30:00
Adresa i mjesto KP "Komunalac"a.d. Visegrad - kancelarija Direktora preduzeca

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE

TD je prosledjena trojici ponudjaca a svi ostali zainteresovani ponudjaci TD mogu preuzeti u prostorijama preduzeca uz
pismeni zahtjev a ista se moze poslati postom


ANEKS A


I 2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

Kontakt osoba Boban Simić
Adresa Nikole Pašića 7
Poštanski broj 73240 Višegrad (sp bl)
Opština/Grad Višegrad
Telefon (058) 630-261
Faks (058) 630-261
Elektronska pošta komunalacvgd@hotmail.rs
Internet adresa

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kontakt osoba Boban Simić
Adresa Nikole Pašića 7
Poštanski broj 73240 Višegrad (sp bl)
Opština/Grad Višegrad
Telefon (058) 630-261
Faks (058) 630-261
Elektronska pošta komunalacvgd@hotmail.rs
Internet adresa

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kontakt osoba Boban Simić
Adresa Nikole Pašića 7
Poštanski broj 73240 Višegrad (sp bl)
Opština/Grad Višegrad
Telefon (058) 630-261
Faks (058) 630-261
Elektronska pošta komunalacvgd@hotmail.rs
Internet adresa

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
1209-7-1-2-3-1/17
PODIJELI: