Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Nabavka limova za građevinarstvo

Datum objave: 10.02.2017. 14:26 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 10.02.2017.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

676-7-1-6-3-6/17ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv ŠUMARSTVO "PRENJ" DIONIČKO DRUŠTVO KONJIC
IDB/JIB 4227243630001
Kontakt osoba Almira Mustafić
Adresa Sarajevska 31
Poštanski broj 88400 Konjic (bhp sa)
Općina/Grad Konjic
Telefon (036) 726-209
Faks (036) 727-127
Elektronska pošta prenj@bih.net.ba
Internet adresa

I 2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

Kao pod I 1.

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 5.b. Nivo


Općinski nivo (FBIH),Konjic

I 5.c. Djelatnost

Ostalo

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Nabavka limova za građevinarstvo

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka limova za građevinarstvo;

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 44172000-6 Limovi (građevinarstvo)


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

Prema tehničkoj specifikaciji u skladu sa Tenderskom dokumentacijom;

II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

32000,00

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Sarajevska br. 31, 88400 Konjic;

II 8. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?

Ne

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

U skladu sa tenderskom dokumentacijom;

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

U skladu sa tenderskom dokumentacijom;

III 4. Ograničenja za učešće

U skladu sa tenderskom dokumentacijom;

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

U skladu sa tenderskom dokumentacijom;

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

U skladu sa tenderskom dokumentacijom;

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

U skladu sa tenderskom dokumentacijom;

III 8. Rezervisan ugovor

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Konkurentski zahtjev

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Ekonomski najpovoljnija ponuda

IV 2.a. Potkriteriji

R.Br. Naziv Učešće
1 Način plaćanja (do 60 dana) 10,00 %
2 Cijena 90,00 %

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki?

Ne

IV 3.b. Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do

20.2.2017.

IV 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 27.2.2017. 11:00:00


IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 27.2.2017. 11:30:00
Adresa i mjesto Sarajevska br. 31, 88 400 Konjic (prostorije ugovornog organa);

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
676-7-1-6-3-6/17
PODIJELI: