Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Nabavka podloga za kulturu ćelija i restrikcione enzime

Datum objave: 16.02.2017. 10:31 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 16.02.2017.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

34-7-1-13-3-3/17ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv JAVNA NAUČNA USTANOVA INSTITUT ZA GENETIČKO INŽENJERSTVO I
BIOTEHNOLOGIJU U SARAJEVU
IDB/JIB 4200096750009
Kontakt osoba Almin Marušić
Adresa Zmaja od Bosne 8-Kampus
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Novo Sarajevo (Sarajevo)
Telefon (033) 220-936
Faks (033) 442-891
Elektronska pošta mirela.dzehverovic@ingeb.unsa.ba
Internet adresa www.ingeb.unsa.ba

I 2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

Kao u Aneksu A - Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao u Aneksu A – Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao u Aneksu A – Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 5.b. Nivo

Kantonalni nivo,Kanton Sarajevo

I 5.c. Djelatnost

Ostalo

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

7

II 2.b. Ponude se mogu dostaviti za

Više lotova

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Da

II 3.a. Broj ponuđača sa kojima će se zaključiti okvirni sporazum

Jedan ponuđač

II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

7000,00

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Podloga za kulturu ćelija i restrikcione enzime


II 4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Podloga za kulturu ćelija i restrikcione enzime

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 24000000-4 Hemijski proizvodi
Dodatni predmet(i) 24900000-3 Fini i razni hemijski proizvodi


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 8. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?

Ne

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 8. Rezervisan ugovor

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Konkurentski zahtjev

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Ekonomski najpovoljnija ponuda

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki?

Ne

IV 3.b. Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do

3.3.2017.

IV 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 6.3.2017. 09:45:00


IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 6.3.2017. 10:00:00
Adresa i mjesto INGEB UNSA ; ZMAJA OD BOSNE 8 (KAMPUS)


ANEKS A


I 2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

Kontakt osoba Almin Marušić
Adresa Zmaja od Bosne 8-Kampus
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Novo Sarajevo (Sarajevo)
Telefon (033) 220-936
Faks (033) 442-891
Elektronska pošta mirela.dzehverovic@ingeb.unsa.ba
Internet adresa www.ingeb.unsa.baANEKS B


Broj lota

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Podloge za kulturu ćelija

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Podloge za kulturu ćelija

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 24000000-4 Hemijski proizvodi
Dodatni predmet(i) 24900000-3 Fini i razni hemijski proizvodi

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

28 kom

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

2500,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

IV Potkriteriji

R.Br. Naziv Učešće
1 Zastupništvo za ponuđene proizvode/proizvođače 10,00 %
2 Rok trajanja proizvoda 10,00 %
3 Cijena 70,00 %
4 Rok isporuke 10,00 %

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

INGEB UNSAANEKS B


Broj lota

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Restrikcioni enzimi

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Restrikcioni enzimi

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 24000000-4 Hemijski proizvodi
Dodatni predmet(i) 24900000-3 Fini i razni hemijski proizvodi

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

7500U ; 2 kom

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

1000,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

IV Potkriteriji

R.Br. Naziv Učešće
1 Zastupništvo za ponuđene proizvode/proizvođače 10,00 %
2 Rok trajanja proizvoda 10,00 %
3 Cijena 70,00 %
4 Rok isporuke 10,00 %

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

INGEB UNSAANEKS B


Broj lota

3


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Proteinaza

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Proteinaza

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 24000000-4 Hemijski proizvodi
Dodatni predmet(i) 24900000-3 Fini i razni hemijski proizvodi

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

2 kom

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

1000,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

IV Potkriteriji

R.Br. Naziv Učešće
1 Zastupništvo za ponuđene proizvode/proizvođače 10,00 %
2 Rok trajanja proizvoda 10,00 %
3 Cijena 70,00 %
4 Rok isporuke 10,00 %

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

INGEB UNSAANEKS B


Broj lota

4


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Ligaza

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Ligaza

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 24000000-4 Hemijski proizvodi
Dodatni predmet(i) 24900000-3 Fini i razni hemijski proizvodi

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

2 X 500 U

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

500,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

IV Potkriteriji

R.Br. Naziv Učešće
1 Zastupništvo za ponuđene proizvode/proizvođače 10,00 %
2 Rok trajanja proizvoda 10,00 %
3 Cijena 70,00 %
4 Rok isporuke 10,00 %

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

INGEB UNSAANEKS B


Broj lota

5


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Kolagenaza

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Kolagenaza

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 24000000-4 Hemijski proizvodi
Dodatni predmet(i) 24900000-3 Fini i razni hemijski proizvodi

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

1 kom

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

500,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

IV Potkriteriji

R.Br. Naziv Učešće
1 Zastupništvo za ponuđene proizvode/proizvođače 10,00 %
2 Rok trajanja proizvoda 10,00 %
3 Cijena 70,00 %
4 Rok isporuke 10,00 %

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

INGEB UNSAANEKS B


Broj lota

6


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Podloge za kulturu biljnih ćelija

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Podloge za kulturu biljnih ćelija

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 24000000-4 Hemijski proizvodi
Dodatni predmet(i) 24900000-3 Fini i razni hemijski proizvodi

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

60 L ; 100g

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

500,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

IV Potkriteriji

R.Br. Naziv Učešće
1 Zastupništvo za ponuđene proizvode/proizvođače 10,00 %
2 Rok trajanja proizvoda 10,00 %
3 Cijena 70,00 %
4 Rok isporuke 10,00 %

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

INGEB UNSAANEKS B


Broj lota

7


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

RNAze

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

RNAze

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 24000000-4 Hemijski proizvodi
Dodatni predmet(i) 24900000-3 Fini i razni hemijski proizvodi

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

1 kom

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

1000,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

IV Potkriteriji

R.Br. Naziv Učešće
1 Zastupništvo za ponuđene proizvode/proizvođače 10,00 %
2 Rok trajanja proizvoda 10,00 %
3 Cijena 70,00 %
4 Rok isporuke 10,00 %

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

INGEB UNSA
 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
34-7-1-13-3-3/17
PODIJELI: