Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

(aukcija) Nabavka sredstava za održavanje higijene

Datum objave: 17.02.2017. 07:51 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 16.02.2017.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

312-7-1-11-3-9/17ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv FOND ZA PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE RS
IDB/JIB 4400411170007
Kontakt osoba Nataša Mrkonjić
Adresa Njegoševa br. 28A
Poštanski broj 76300 Bijeljina (sp bl)
Opština/Grad Bijeljina (Bijeljina)
Telefon (055) 211-660
Faks (055) 202-936
Elektronska pošta csluzba@fondpiors.org
Internet adresa www.fondpiors.org

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 5.b. Nivo

Entitetski nivo,Republika Srpska

I 5.c. Djelatnost

Socijalna skrb

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Nabavka robe-sredstava za održavanje higijene za potrebe Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike
Srpske


II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka robe-sredstava za održavanje higijene za potrebe Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike
Srpske

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 39800000-0 Proizvodi za čišćenje i poliranje


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

Opisano u TD

II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

38400,00

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Isporuka robe će se vršiti na adrese organizacionih jedinica Fonda sa pripadajućim poslovnicama, kako je
navedeno u tački 9. TD

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

12 mjeseci

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.

III 4. Ograničenja za učešće

U skladu sa članom 45. ZJN. Detaljno definisano u TD

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

U skladu sa članom 46. ZJN. Detaljno definisano u TD

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

U skladu sa članom 48. i 49. ZJN. Detaljno definisano u TD

III 8. Rezervisan ugovor

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Konkurentski zahtjev

IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostavljanja zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki?

Da

IV 3.b. Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do

23.2.2017.

IV 4. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Da

IV 5. Da li je objavljeno prethodno informaciono obavještenje?

Ne

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 27.2.2017. 12:00:00


IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 27.2.2017. 12:30:00
Adresa i mjesto Fond PIO Republike Srpske, ul. NJegoševa 28a, I sprat, kanc.br.29

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE

Trošak pripreme ponude i podnošenja ponude u cjelini snosi ponuđač. TD se objavljuje na Portalu javnih nabavki,
kroz informacioni sistem "E-nabavke" (www.ejn.gov.ba) i ista se može preuzeti isključivo sa ovog portala. U ovom
postupku javne nabavke Fond je predvidio e-aukciju.

 

NAPOMENA:Tendersku dokumentaciju možete dobiti samo ako ste registrovani i prijavljeni na Portalu javnih nabavki.
Tenderska Dokumentacija

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
312-7-1-11-3-9/17
PODIJELI: