Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke kancelarijskog namještaja - kancelarijski ormar

Datum objave: 17.02.2017. 08:26 / Izvor: Akta.ba, Broj 1, 10.02.2017.

Na osnovu člana 18. stav 1. i člana 90., au vezi člana 17. stav 1. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine", broj: 39/14), člana 4. stav 3. Pravilnika o postupku direktnog sporazuma („Službeni glasnik Oppggine Opggra Luka", broj: 2/15 i 11/15), člana 59. i 82. stav 3. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 97/16), člana 60. Statuta Oppggine Opggra Luka („Službeni glasnik Opštine Oštra Luka", broj: 6/15), Načelnik Opštine Oštra Luka, donosi:

 

ODLUKU

o pokretanju postupka javne nabavke

 

Član 1.

Pokreće se postupak javne nabavke:

1. Predmet javne nabavke, robe: Nabavka kancelarijskog namještaja - kancelarijski ormar.

2. Redni broj nabavke u Planu javnih nabavki za 2017. godinu: 3.

3. Procjenjena ukupna vrijednost nabavke je: 427,15 KM bez PDV-a.

4. Sredstva za finansiranje su obezbjeđena u budžetu Opštine Oštra Luka za 2017. godinu, na kontu: 516141 - „Izdaci za sitan inventar, auto gume, odjeća, obuća".

5. Postupak za dodjelu ugovora: direktni sporazum.

6. Početkom realizacije ove Odluke podrazumijeva se dan njenog donošenja.

Član 2.

Zaključenim ugovorom o javnoj nabavci iz člana 1. ove Odluke smatraće se ispostavljeni račun od strane dobavljača.

Zadužuje se Služba za finansije Opštinske uprave Opštine Oštra Luka da po javnoj nabavci izvršenoj u skladu sa ovom Odlukom, u roku od 5 dana od dana zaprimanja računa iz stava 1. ovog člana Odluke, kopiju istog dostavi službeniku za javne nabavke.

Zadužuje se službenik za javne nabavke da na osnovu dostavljenog računa iz stava 2. ovog člana Odluke izvrši unos izvještaja o provedenom postupku javne nabavke koringgenjem Informacionog sistema E-nabavke.

Član 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i biće objavljena u „Službenom glasniku Opštine Oštra Luka".

Obrazloženje

Ovom odlukom pokreće se nabavka kancelarijskog namještaja, odnosno jednog kancelarijskog ormara koji će služiti za potrebe arhive.

Iz gore pomenutih razloga, a u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, Opština Oštra Luka će izvršiti predmetnu javnu nabavku postupkom direktnog sporazuma.

 

Načelnik opštine

Dragan Stanar

REPUBLIKA SRPSKA

OPŠTINA OŠTRA LUKA

NAČELNIK

 

Broj: 02-020-9/17

Datum: 16.01.2017. godine

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: