Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke rasvjetnih tijela za kancelarije u zgradi Opštinske uprave

Datum objave: 17.02.2017. 09:04 / Izvor: Akta.ba, Broj 1, 10.02.2017

Na osnovu člana 18. stav 1. i člana 90. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine", broj: 39/14), člana 4. stav 3. Pravilnika o postupku direktnog sporazuma („Službeni glasnik Opštine Oštra Luka", broj: 2/15 i 11/15), člana 59. i 82. stav 3. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 97/16), člana 60. Statuta Opštine Oštra Luka („Službeni glasnik Oppggine Oštra Luka", broj: 6/15), Načelnik Opštine Oštra Luka, donosi:

 

ODLUKU

o pokretanju postupka javne nabavke

 

Član 1.

Pokreće se postupak javne nabavke:

1. Predmet javne nabavke, robe: Nabavka rasvjetnih tijela za kancelarije u zgradi Opštinske uprave.

2. Redni broj nabavke u Planu javnih nabavki za 2017. godinu: 5.

3. Procjenjena ukupna vrijednost nabavke je: 360,00 KM bez PDV-a.

4. Sredstva za finansiranje su obezbjeđena u budžetu Opštine Oštra Luka za 2017. godinu, na kontu: 412510 - „Rashodi za tekuće održavanje".

5. Postupak za dodjelu ugovora: direktni sporazum.

6. Početkom realizacije ove Odluke podrazumjeva se dan njenog donošenja.

 

Član 2.

Zaključenim ugovorom o javnoj nabavci iz člana 1. ove Odluke smatraće se ispostavljeni račun od strane dobavljača.

Zadužuje se Služba za finansije Oppgginske uprave Opštine Oštra Luka da po javnoj nabavci izvršenoj u skladu sa ovom Odlukom, u roku od 5 dana od dana zaprimanja računa iz stava 1. ovog člana Odluke, kopiju istog dostavi službeniku za javne nabavke.

Zadužuje se službenik za javne nabavke da na osnovu dostavljenog računa iz stava 2. ovog člana Odluke izvrši unos izvjepggaja o provedenom postupku javne nabavke koripggenjem Informacionog sistema E-nabavke.

Član 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i biće objavljena u „Službenom glasniku Opštine Oštra Luka".

Obrazloženje Ovom odlukom pokreće se postupak javne nabavke za kupovinu rasvjetnih tijela za sve

kancelarije u zgradi Opštinske uprave - rasvjetna tijela su dotrajala, te je ista potrebno zamijeniti novim. Planirano je da se nabavljaju rasvjetna tijela izrađena u Led tehnologiji.

Iz gore navedenog razloga, a u skladu sa visinom procijenjene vrijednosti koja je izvršena uvidom u cijene iz nabavke iste robe u protekloj godini, Opština Oštra Luka pokreće predmetnu javnu nabavku postupkom direktnog sporazuma.

 

Načelnik opštine

Dragan Stanar

REPUBLIKA SRPSKA

OPŠTINA OŠTRA LUKA

NAČELNIK

 

Broj: 02-020-19/17

Datum: 06.02.2017. godine

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: