Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Nabavka rezervnih dijelova za buldozer Comatsu D155AX-6 i filtera za rudarske mašine

Datum objave: 17.02.2017. 12:22 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 17.02.2017.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

350-7-1-120-3-44/17ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv ZD RUDNIK MRKOG UGLJA ''ĐURĐEVIK'' D.O.O. - ĐURĐEVIK
IDB/JIB 4209284170009
Kontakt osoba Merisa Rahmanović
Adresa Đurđevik bb
Poštanski broj 75272 Đurđevik (bhp sa)
Općina/Grad Živinice
Telefon (035) 774-970
Faks (035) 772-667
Elektronska pošta larisa0509@gmail.com
Internet adresa www.rudnikdjurdjevik.ba

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Sektorski ugovorni organ iz člana 5. ZJN

I 5.b. Nivo

Entitetski nivo,Federacija Bosne i Hercegovine

I 5.c. Djelatnost

Traženje i vađenje uglja i drugih čvrstih goriva

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

2

II 2.b. Ponude se mogu dostaviti za

Svi lotovi

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Lot 1: Rezervni dijelovi za buldozer Comatsu D155AX-6, Lot 2: Filteri za rudarske mašine

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Lot 1: Rezervni dijelovi za buldozer Comatsu D155AX-6,
Lot 2: Filteri za rudarske mašine


II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 43000000-3 Mašine za rudarstvo, kamenolome, oprema za građevinarstvo


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

60 dana

III 4. Ograničenja za učešće

Navedeno u tenderskoj dokumentaciji

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

U skladu sa članom 46. ZJN Bih

III 8. Rezervisan ugovor

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Konkurentski zahtjev

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki?

Da

IV 3.b. Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do

26.2.2017.

IV 4. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Ne

IV 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 27.2.2017. 11:00:00


IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 27.2.2017. 11:30:00
Adresa i mjesto ZD RMU ''Đurđevik'' d.o.o. - Đurđevik (Direkcija Društva - Sala za sastanke)

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE

Tenderska dokumentacija se može preuzeti isključivo na portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba. Sva pitanja vezana za
tendersku dokumentaciju se mogu postaviti isključivo na portalu javnih nabavki.


ANEKS B


Broj lota

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Lot 1: Rezervni dijelovi za buldozer Comatsu D155AX-6

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Lot 1: Rezervni dijelovi za buldozer Comatsu D155AX-6,

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 43600000-9 Dijelovi mašina za rudarstvo, kamenolome i građevinarstvo

III Ukupna količina ili obim ugovora

Navedeno u tenderskoj dokumentaciji

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

do 20 dana od dana zaključenja ugovora

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

RMU ''Đurđevik''ANEKS B


Broj lota

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Lot 2: Filteri za rudarske mašine

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Lot 2: Filteri za rudarske mašine

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 43600000-9 Dijelovi mašina za rudarstvo, kamenolome i građevinarstvo

III Ukupna količina ili obim ugovora

Navedeno u tenderskoj dokumentaciji

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

do 20 dana od dana zaključenja ugovora

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

RMU ''Đurđevik''

 

 

NAPOMENA:Tendersku dokumentaciju možete dobiti samo ako ste registrovani i prijavljeni na Portalu javnih nabavki.
Tenderska Dokumentacija

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
350-7-1-120-3-44/17
PODIJELI: