Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Nabavka goriva eurodizel i benzina 95

Datum objave: 01.03.2017. 12:26 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 01.03.2017.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

35-7-1-2-3-1/17ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv KOMISIJA ZA KONCESIJE BOSNE I HERCEGOVINE
IDB/JIB 4402182030002
Kontakt osoba Aida Delić
Adresa Bulevar Srpske vojske br. 13
Poštanski broj 78000 Banja Luka (sp)
Općina/Grad Banja Luka
Telefon (051) 348-101
Faks (051) 314-065
Elektronska pošta aida.ceric@koncesijebih.ba
Internet adresa www.koncesijebih.ba

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 5.b. Nivo

Državni nivo

I 5.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

2

II 2.b. Ponude se mogu dostaviti za

Svi lotovi

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

nabavka goriva eurodizel i benzin 95 za potrebe Komisije za koncesije

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka eurodizel goriva i benzina bezolovni super 95 za potrebe Komisije za koncesije BiH, podjeljena na dva lota. Lot 1-
nabavka disel goriva i LOT 2 - nabavka benzin super 95 goriva.

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 09000000-3 Naftni proizvodi, gorivo, električna energija i ostali izvori energije


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Kao u tenderskoj dokumentaciji

III 4. Ograničenja za učešće

Kao u tenderskoj dokumentaciji

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Kao u tenderskoj dokumentaciji

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

Kao u tenderskoj dokumentaciji

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Kao u tenderskoj dokumentaciji

III 8. Rezervisan ugovor

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Konkurentski zahtjev

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki?

Da

IV 3.b. Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do

15.3.2017.

IV 4. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Ne

IV 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 15.3.2017. 12:00:00


IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 15.3.2017. 12:10:00
Adresa i mjesto Bulevar Srpske vojske br 13, Banjaluka


ANEKS B


Broj lota

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

nabavka euro dizel goriva

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka eurodizel goriva za potrebe Komisije za koncesije BiH

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 09134220-5 Dizelsko gorivo (EN 590)

III Ukupna količina ili obim ugovora

2900 litara

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

5395,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

12 mjeseci

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

benzinske stanice u vlasništvu ponuđača, od kojih je minimalno jedna na teritoriji grada Banja Luka i minimalno još četiri na
teritoriji cijele BiH.ANEKS B


Broj lota

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

nabavka goriva benzin super 95

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka goriva benzin super 95 za potrebe Komisije za Koncesije BiH

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 09100000-0 Goriva

III Ukupna količina ili obim ugovora

1600 litara

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

2905,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

12 mjeseci

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

benzinske stanice u vlasništvu ponuđača, od kojih je minimalno jedna na teritoriji grada Banja Luka i minimalno još četiri na
teritoriji cijele BiH

 

 

NAPOMENA:Tendersku dokumentaciju možete dobiti samo ako ste registrovani i prijavljeni na Portalu javnih nabavki.
Tenderska Dokumentacija

 

Tenderska dokumentacija za konkurentski zahtjev za dostavu ponuda za nabavku goriva za 2017. godinu - Tenderska dokumentacija

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
35-7-1-2-3-1/17
PODIJELI: