Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Nabavka kompjuterske opreme i potrepština

Datum objave: 13.11.2017. 08:50 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 13.11.2017.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

5715-1-1-5-3-6/17ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv Ministarstvo obrazovanja,nauke,kulture i sporta Unsko-sanskog kantona
IDB/JIB 4263251610008
Kontakt osoba Nezira Sadiković
Adresa Alije Đerzeleza br.6
Poštanski broj 77000 Bihać (bhp sa)
Općina/Grad Bihać
Telefon (037) 316-091
Faks (037) 223-004
Elektronska pošta info@obrazovanjeusk.ba
Internet adresa http://www.obrazovanjeusk.ba/

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 5.b. Nivo

Kantonalni nivo,Unsko-sanski kanton

I 5.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

3

II 2.b. Ponude se mogu dostaviti za

Više lotova

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Nabavka kompjuterske opreme i potrepština


II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka kompjuterske opreme i potrepština

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 30000000-9 Kancelarijski i kompjuterske mašine, oprema i potrepštine osim namještaja i paketa programske podrške
Dodatni predmet(i) 30200000-1 Kompjuterska oprema i potrepštine


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?


Ne

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Nema

III 4. Ograničenja za učešće

Obavezni uslovi za učešće iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Prema TD

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

Prema TD

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Prema TD

III 8. Rezervisan ugovor

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki?

Da

IV 3.b. Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do

1.12.2017.

IV 4. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Ne

IV 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 1.12.2017. 12:30:00


IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 1.12.2017. 13:00:00
Adresa i mjesto Ul. Alije Đerzeleza br.2 ( Bivša zgrada doma pilota )


ANEKS B


Broj lota

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 1.

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka kompjuterske opreme i potrepština

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 30000000-9 Kancelarijski i kompjuterske mašine, oprema i potrepštine
osim namještaja i paketa programske podrške
Dodatni predmet(i) 30200000-1 Kompjuterska oprema i potrepštine

III Ukupna količina ili obim ugovora

Prema TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

44200,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

15 dana od dana potpisivanja Ugovora

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Prema TDANEKS B


Broj lota

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 2.

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Kompjuterska oprema i potrepština

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 30000000-9 Kancelarijski i kompjuterske mašine, oprema i potrepštine
osim namještaja i paketa programske podrške
Dodatni predmet(i) 30200000-1 Kompjuterska oprema i potrepštine

III Ukupna količina ili obim ugovora

Prema TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

51100,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

15 dana od dana potpisivanja Ugovora

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Prema TDANEKS B


Broj lota

3


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT3.

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka kompjuterskeopreme i potrepština

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 30000000-9 Kancelarijski i kompjuterske mašine, oprema i potrepštine
osim namještaja i paketa programske podrške
Dodatni predmet(i) 30200000-1 Kompjuterska oprema i potrepštine

III Ukupna količina ili obim ugovora

Prema TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

10900,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

15 dana od dana potpisivanja Ugovora

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Prema TD

 

 

NAPOMENA:Tendersku dokumentaciju možete dobiti samo ako ste registrovani i prijavljeni na Portalu javnih nabavki.
Tenderska Dokumentacija

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: