Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Nabavka lijekova i medicinskih sredstava

Datum objave: 11.01.2018. 11:01 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 11.01.2018.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

786-1-1-6-3-2/18ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv JU ZAVOD ZA ZBRINJAVANJE MENTALNO INVALIDNIH LICA - DRIN
IDB/JIB 4236181330005
Kontakt osoba Emir Memija
Adresa DRIN BB
Poštanski broj 71270 Fojnica (bhp sa)
Općina/Grad Fojnica
Telefon (030) 547-200
Faks (030) 831-829
Elektronska pošta info@drin.ba
Internet adresa www.drin.ba

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 5.b. Nivo

Entitetski nivo,Federacija Bosne i Hercegovine

I 5.c. Djelatnost

Socijalna skrb

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

12

II 2.b. Ponude se mogu dostaviti za

Više lotova

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Da

II 3.a. Broj ponuđača sa kojima će se zaključiti okvirni sporazum

Jedan ponuđač

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LIJEKOVI I MEDICINSKA SREDSTVA

II 4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

LIJEKOVI I MEDICINSKA SREDSTVA

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu
Dodatni predmet(i) 33600000-6 Farmaceutski proizvodi


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

KAO U TENDERSKOJ DOKUMENTACIJI

III 4. Ograničenja za učešće

Obavezni uslovi za učešće iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

DA

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

NE

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

DA

III 8. Rezervisan ugovor

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki?

Da

IV 3.b. Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do

16.2.2018.

IV 4. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Ne

IV 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 27.2.2018. 10:00:00


IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 27.2.2018. 10:30:00
Adresa i mjesto ADRESA UGOVORNOG ORGANA


ANEKS B


Broj lota

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LIJEKOVI KOJI DJELUJU NA NERVNI SISTEM

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33661000-1 Lijekovi za živčani sistem

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

752.000,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

36 Mjesec(i)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

ADRESA UGOVORNOG ORGANAANEKS B


Broj lota

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LIJEKOVI KOJI DJELUJU NA METABOLIZAM I DIGESTIVNI TRAKT

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33610000-9 Lijekovi za probavni trakt i metabolizam

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

130.000,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

34 Mjesec(i)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

ADRESA UGOVORNOG ORGANAANEKS B


Broj lota

3


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LIJEKOVI ZA LIJEČENJE SISTEMSKI INFEKCIJA

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33651100-9 Antibakterijski lijekovi za sistemsku primjenu

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

40.000,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

34 Mjesec(i)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

ADRESA UGOVORNOG ORGANAANEKS B


Broj lota

4


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LIJEKOVI KOJI DJELUJU NA KOŠTANOMIŠIĆNI SISTEM

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33632000-9 Lijekovi za mišićno-koštani sistem

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

6.700,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

36 Mjesec(i)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

ADRESA UGOVORNOG ORGANAANEKS B


Broj lota

5


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LIJEKOVI KOJI DJELUJU NA RESPIRATORNI SISTEM

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33670000-7 Lijekovi za respiratorni sistem

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

16.000,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

36 Mjesec(i)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

ADRESA UGOVORNOG ORGANAANEKS B


Broj lota

6


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LIJEKOVI KOJI DJELUJU NA KARDIOVASKULARNI SISTEM

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33622000-6 Lijekovi za kardiovaskularni sistem

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

76.000,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

33 Mjesec(i)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

ADRESA UGOVORNOG ORGANAANEKS B


Broj lota

7


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LIJEKOVI KOJI DJELUJU NA KOŽU

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33631000-2 Lijekovi za bolesti kože

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

31.000,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

35 Mjesec(i)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

ADRESA UGOVORNOG ORGANAANEKS B


Broj lota

8


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

MEDICINSKA SREDSTVA

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

24.500,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

36 Mjesec(i)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

ADRESA UGOVORNOG ORGANAANEKS B


Broj lota

9


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

SUPSTANCE,DEZINFEKCIONA SREDSTVA I OSTALO

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33631600-8 Antiseptici i dezinficijensi

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

21.000,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

36 Mjesec(i)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

ADRESA UGOVORNOG ORGANAANEKS B


Broj lota

10


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

DIJETETSKA HRANA ZA POSEBNE MEDICINSKE NAMJENE I ČAJEVI

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33692300-0 Enteralna hrana

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

44.500,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

36 Mjesec(i)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

ADRESA UGOVORNOG ORGANAANEKS B


Broj lota

11


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

SANITETSKI I ZAVOJNI MATERIJAL

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33141100-1 Zavojni materijal; materijali za spajanje, šivanje, ligature

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

36.500,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

36 Mjesec(i)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

ADRESA UGOVORNOG ORGANAANEKS B


Broj lota

12


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

OSTALI MEDICINSKI MATERIJALI

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33140000-3 Medicinski potrošni materijal

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

6.800,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

36 Mjesec(i)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

ADRESA UGOVORNOG ORGANAINTERNATIONAL NOTICE - SUMMARY


PART I: CONTRACTING AUTHORITY


I 1. Contracting authority data

Name Public Institution for mentaly disabled persons - Drin
UIN 4236181330005
Contact person Emir Memija
Address DRIN BB
Postal code 71270 Fojnica (bhp sa)
Municipality/City Fojnica
Telephone (030) 547-200
Fax number (030) 831-829
Email address info@drin.ba
Website address www.drin.ba

I 3. Type of the contracting authority, level and main activity

I 3.a. Type of contracting authority

The Legal entity referred to in the Article 4 (1), subsection b) of the PPL

I 3.b. Level of government where contracting authority belong to

Entity level,Federation of Bosnia and Herzegovina

I 3.c. Main activity of contracting authority

Social protection

PART II: OBJECT OF THE CONTRACT


II 1. Type of the contract

Goods, Purchase

II 1.a. Title of the object of the contract

MEDICINES AND MEDICAL FUNDS

II 1.c. Common procurement vocabulary (CPV)


Main vocabulary
Code Description
Main object 33000000-0 Medical equipments, pharmaceuticals and personal care
products
Additional object(s) 33600000-6 Pharmaceutical products

II 1.d. Total quantity (number of units) or scope of the contract

1.185.000,00 BAM

PART III: PROCEDURE


III 1. Type of procedure

Open procedure

III 2. Conditions for obtaining tender documents

III 2.a. Tender documents published on the public procurement portal?

Yes

III 2.b. Obtainable until

16.2.2018.

III 3. Do you intend to use the e-auction?

No

III 4. Deadline and address for receipt of tenders/requests to participate

Date and time 27.2.2018. 10:00:00
Address and place Drin bb. 71270 Fojnica

 

NAPOMENA:Tendersku dokumentaciju možete dobiti samo ako ste registrovani i prijavljeni na Portalu javnih nabavki.
Tenderska Dokumentacija

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: