Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Sazivanje Skupštine dioničara

Datum objave: 17.10.2019. 09:52 / Izvor: Dnevni Avaz, 17.10.2019.

Konfekcija"Borac"d.d. Travnik

Nadzorni odbor

 

Na osnovu člana 230. i 231. Zakona o privrednim društvima FBiH i, člana 49 Statuta Društva i odluke Nadzornog odbora Društva br.7/19 - NO od 14.10.2019.godine objavljuje se:

 

OBAVJEŠTENJE

o sazivanju skupštine dioničara konfekcije Borac dd Travnik

 

Obavještavaju se dioničari K.onfekcije"Borac"d.d Travnik da će se skupština dioničari održan dana srijeda 13.11.2019.godine u 11:00 sati u Travniku. Tvornička bb.

 

Za skupštinu je utvrđen slijedeći:

DNEVNI RED

1 .Izbor radnih tijela skupštine u skladu sa odlukom o sazivanju Skupštine

a) lzbor predsjednika skupštine i dva ovjerivača zapisnika( biraju prisutni aklamacijom)

b) Odbor za glasanje:Elvira Osmanagić, Sabina Sujoldžić i Fatima Haskić

c) Zapisničar: Amela Nuhbegović

 

2. Donošenje odluke o usvajanju godišnjeg izvještaja o poslovanju Društva za 2018.godinu, koji uključuje Finansijski izvještaj Jzvještaj vanjskog revizora,Nadzornog odbora i Odbora za reviziju

3. Donošenje odluke o nastavku tada Društva

Pravo učešća i odlučivanja imaju dioničari upisani na listi dioničara Društva kod RVP 30 dana prije održavanja skupštine.

Dioničari ili grupe dioničara sa najmanje 5% ukupnog broja dionica s pravom glasa ima pravo pismeno predložiti izmjenu dnevnog reda i/ili pripremljenih prijedloga odluka za skupštinu i to u roku od 8 dana od dana objavljivanja obavještenja.

Uvid u materijale za Skupštinu Društva može se izvršiti u sjedištu Društva.

Prijave za učešće u radu i odlučivanju skupštine mogu se podnijeti neposredno ili putem pošte na adresu : Konfekcija"BoracBđ.d. Travnik i to najkasnije 3(tri) dana prije dana određenog za održavanje Skupštine.

 

Nadzorni odbor

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: