Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Sazivanje vanredne Skupštine dioničara društva FEB d.d. Sarajevo

Datum objave: 03.02.2020. 08:21 / Izvor: Oslobođenje, 02.02.2020.

Na osnovu člana 229., 230. i 257. Zakona o privrednim društvima ("Službene novine F BiH ", broj 81/15), člana 55. i 56. Statuta Dioničarskog društva "FEB" Sarajevo i odluke Nadzornog odbora Društva "FEB" d.d. Sarajevo broj 44-N/20 donesene na sjednici Nadzornog odbora dana 28.01.2020. godine Nadzorni odbor objavljuje:

 

OBAVJEŠTENJE

o sazivanju vanredne Skupštine dioničara društva "FEB" d.d. Sarajevo

 

Nadzorni odbor, na zahtjev dioničara Čaušević Kemala, koji je i predlagać dnevnog reda, saziva vanrednu Skupštinu dioničkog društva "FEB" Sarajevo koja će se održati 20.02.2020. godine sa početkom u 13,00 sati u prostorijama Društva u Sarajevu, ulica M.M. Bašeskije br. 11.

Za Skupštinu se predlaže sljedeći

Dnevni red:

1. Izbor predsjednika skupštine i dva ovjerivača zapisnika

2. Dopuna Statuta "FEB" dd Sarajevo

3. Razrješenje Amre Rizvan kao člana NO

4. Izbor tri člana NO, a po prijedlogu Kemala Čaušević, AW broker (skrbnički račun Raiffeisen BANK) i grupe dioničara bivših radnika FEB-a.

Skupštinom, do izbora,predsjednika skupštine, predsjedava prisutni dioničar ili punomoćnik dioničara, sa najvećim brojem dionica sa pravom glasa.

U radu i odlučivanju Skupštine mogu učestvovati dioničari Društva koji se na listi dioničara, kod Registra vrijednosnih papira Federacije BiH, nalaze 30 dana prije datuma održavanja Skupštine.

Pravo učešća u radu i odlučivanju Skupštine dioničar može ostvariti lično ili putem punomoćnika. Prijave i punomoći potpisane od strane dioničara-punomoćnika se podnose na pripremljenom obrascu koji se može dobiti u prostorijama Društva "FEB", a mogu se dostaviti neposredno, poštom, faksom ili putem e-maila na naznačenu adresu Društva, najkasnije 3 dana prije datuma određenog za održavanje Skupštine.

Dioničar ima pravo uvida u materijale koji se nalaze na dnevnom redu i dostupni su dioničarima u prostorijama Društva, u ulici M.M. Bašeskije br. 11 u Sarajevu, od dana objave Obavještenja o sazivanju Skupštine, svakim radnim danom u periodu od 11 do 14 sati.

Nadzorni odbor je stajališta da se o navedenim tačkama dnevnog reda već raspravljalo i na ranijim Skupštinama i da nisu usvojene, ali se u skladu sa procedurom propisanom Zakonom o privrednim društvima upućuju da se Skupština Društva izjasniti na sjednici 20.02.2020 godine.

Predsjednik Nadzornog odbora sr. Fuad Balta

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: