Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Sazivanje 16. vanredne Skupštine akcionara

Datum objave: 07.02.2020. 08:22 / Izvor: Nezavisne novine, 07.02.2020.

"VODOVOD" a.d. BANJALUКA

Dana, 05.02.2020. god.

 

Na osnovu člana 272. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br.127/08, 58/09, 100/11, 67/13,100/17 i 13/19), člana 7. Zakona o javnim preduzećima ("Sl. glasnik RS", br. 75/04 i 78/11) i člacz 56. tačka 7. Statuta Društva - prečišćeni tekst, Nadzorni odbor "Vodovoda" a.d. Banja Luka, na svojoj 33. redovnoj sjednici, održanoj dana, 05.02.2020. godine

 

S A Z I V A

16. vanrednu Skupštinu akcionara "Vodovod" a.d. Banja Luka, koja će se održati dana, 24.02.2020. godine u 12,00 časova u prostorijama akcionarskog društva "Vodovod" Banja Luka (Upravna zgrada) u Ul. 22. aprila br. 2 u Banjoj Luci.

 

Za sjednicu se predlaže sljedeći;

Dnevni red

1.  Imenovanje radnih tijela:

• komisije za glasanje,

• zapisničara,

• dva ovjerivača zapisnika.

2. Razmatranje i usvajanje Izvoda iz zapisnika sa 15. vanredne Skupštine akcionara, održane dana, 26.06.2019. godine;

3. Razmatranje i donošenje Odluke o utvrđivanju Poslovne politike Društva za 2020. godinu;

4. Razmatranje i donošenje Plana poslovanja Društva za 2020. godinu i razmatranje i donošenje Programa investicija za 2020. godinu;

U slučaju da se 16. vanredna Skupština akcionara ne održi u zakazano vrijeme zbog nedostatka kvoruma, ponovljena sjednica će se održati 02.03.2020. godine u 12,00 časova na istom mjestu i sa istim dnevnim redom.

Poziv za 16. vanrednu sjednicu Skupštine akcionara, objavljuje se u dva dnevna lista registrovana na području Republike Srpske, i to: "Glas Srpske" i "Nezavisne novine".

Pravo učešća i pravo glasa na Skupštini ostvaruju akcionari na osnovu Izvještaja Centralnog registra hartija od vrijednosti RS koji sadrži oznaku akcije, podatke o vlasnicima, broju i nominalnoj vrijednosti akcije sa stanjem na deseti dan prije dana održavanja sjednice skupštine akcionara, odnosno na dan, 14.02.2020. godine.

Uvid u materijal za skupštinu akcionara se može izvršiti svakog radnog dana u vremenu od 12-14 časova u Upravnoj zgradi "Vodovoda" a.d. u Ul. 22. aprila br. 2 Banja Luka, u kancelariji 5r. 18.

Pozivaju se svi akcionari da lično ili putem punomoćnika, odnosno glasanjem pisanim putem uzmu učešće u radu Skupštine akcionara.

 

PREDSJEDNIК NADZORNOG ODBORA

Vinka Vučenović, dipl. ekonomista, s.r.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: