Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Sazivanje Skupštine AMUS-a

Datum objave: 13.05.2023. 09:44 / Izvor: Glas Srpske, 13.05.2023.

Broj: PS 01-05/23

Sarajevo, 12.05.2023. godine

 

Na osnovu člana 21. Statuta Asocijacije kompozitora - muzičkih stvaralaca (u daljem tekstu AMUS) objavljuje se:

 

OBAVJEŠTENJE I POZIV ČLANOVIMA AMUS – a

 

Skupština AMUS-a održat će se 24.05.2023. godine sa početkom u 18:00 sati u Međunarodnom centru za djecu i omladinu, ul. Kemala Kapetanovića broj 17, Sarajevo

Zbog važnosti rada Udruženja i kontinuiteta rada Stručne službe AMUS-a za Skupštinu je pred-ložen sljedeći:

 

DNEVNI RED

1.Usvajanje Dnevnog reda, imenovanje zapisničara i dva ovjerivača;

2.Usvajanje Zapisnika od 12,05.2022. godine;

3.Usvajanje dokumenata za 2022. godinu;

 

-Godišnji Izvještaj Upravnog i Nadzornog tijela u iznosu naplaćenih naknada, njihovoj raspodjeli, poslovanju Kolektivne organizacije, provedbi kolektivnih ugovora iz čl. 24. ZKOASP i o provedbi ugovora sklopljenim sa stranim kolektivnim organizacijama za 2022. godinu.

-Izvještaj o finansijskom poslovanju AMUS-a za 2022. godinu (bilans stanja i bilans usp-jeha za 2022. godinu)

Izvještaj nezavisne revizorske kuće za 2022. godinu

Mišljenja organa upravljanja i nadzornog organa o Izvještaju revizorske kuće

-Tabelarni prikazi i obrazloženje svih troškova kolektivne organizacije AMUS i Izvještaj o izvršenim analizama troškova poslovanja AMUS-a za 2022. godinu.

4.Usvajanje Godišnjeg plana i programa rada Upravnog odbora Udruženja, usvajanje Godišnjeg plana i programa rada Stručne službe i usvajanje finansijskog plana Udruženja za 2024. godinu.

5.Pravilnik o blagajničkom poslovanju, Pravilnik o ocjenjivanju zaposlenika

6.Odluka o sredstvima za kulturne i socijalne namjene za 2023. godinu

7.Razno

 

Napomena: Članstvo će se izjašnjavati i glasati za svaki dokument koji se nalazi u sklopu tačke Dnevnog reda, materijali će biti dostavljeni na e mail 17.05.2023. godine

 

Predsjednik Skupštine AMUS-a

Davor Sučić

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: