Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Sazivanje šesnaeste redovne sjednice Skupštine akcionara Industrijske plantaže a.d. Banja Luka

Datum objave: 31.05.2023. 08:37 / Izvor: EuroBlic, 31.05.2023.

Na osnovu odredaba člana 267. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik Republike Srpske", broj 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17, 82/19 i 17/23) i člana 50., 52. i 53. Statuta „Industrijske plantaže" a.d. Banja Luka - prečišćeni tekst, Nadzorni odbor, na Devetoj sjednici, održanoj 29.05.2023. godine, donio je Odluku broj: 793/23, na osnovu koje

 

SAZIVA

Šesnaestu redovnu sjednicu Skupštine akcionara

„Industrijske plantaže" a.d. Banja Luka

 

Šesnaesta redovna sjednica Skupštine akcionara „Industrijske plantaže" a.d. Banja Luka, održaće se 30.06.2023, godine (utorak), sa početkom u 12:00 časova, u prostorijama Društva, ul. Veljka Mlađenovića bb, Banja Luka, sa sljedećim

 

DNEVNIM REDOM:

1.Izbor radnih tijela Skupštine akcionara:

1.1.Izbor predsjednika Skupštine akcionara,

1.2.Izbor komisije za glasanje,

1.3.Izbor zapisničara,

1.4Izbor dva ovjerivača zapisnika;

 

2.Razmatranje i usvaj anje zapisnika sa Šesnaeste. vanredne sjednice Skupštine akcionara „Industrijske plantaže" a.d. Banja Luka, održane 26.12.2022. godine,

3.Razmatranje i usvajanje Izvještaja Društva za konsalting i reviziju „BDO" d.o.o. Banja Luka o reviziji finansijskih izvještaja „Industrijske plantaže" a.d. Banja Luka za 2022. godinu,

4.Razmatranje i usvajanje Izvještajao poslovanju „Industrijske plantaže" a.d. Banja Luka za 2022. godinu,

5.Razmatranje i usvajanje finansijskih izvještaja „Industijske plantaže" a.d. Banja Luka za 2022. godinu,

6.Donošenje odluke o raspodjeli ostvarene dobiti „Industrijske plantaže" a.d. Banja Luka za 2022. godinu,

7.Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Nadzornog odbora „Industrijske plantaže" a.d. Banja Luka za 2022. godinu,

8.Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Odbora za reviziju „Industrijske plantaže" a.d. Banja Luka za 2022. godinu,

9.Donošenje odluke o utvrđivanju naknade za rad Direktora odjeljenja interne revizije;

10.Razmatranje i usvajanje informacije o zaključenom Sporazumu sa Ministarstvom finansija Republike Srpske o načinu izmirenja obaveza "Industrijske plantaže" a.d. Banja Luka prema Republici Srpskoj, Ministarstvu finansija po osnovu presude Vrhovnog suda Republike Srpske broj: 57 0 Ps 114135 22 Rev 2 od 1.9.2022. godine.

11.Razno.

Pravo učešća i pravo glasa na Skupštini akcionara ostvaruje se na osnovu Izvještaja Centralnog registra hartija od vrijednosti sa stanjem na dan 20.06.2023. godine.

Akcionari koji nisu u mogućnosti da sjednici Skupštine akcionara prisustvuju lično, mogu u skladu sa Uputstvom o načinu zastupanja akcionara na skupštini akcionara („Službeni glasnik Republike Srpske", broj 68/09), glasati putem punomoćnika, kao i glasati pisanim putem.

Skupštinske materijale akcionari mogu dobiti na uvid u prostorijama „Industrijske plantaže" a.d. Banja Luka, ul. Veljka Mlađenovića bb, Banja Luka, svakog radnog dana u vremenu od 09,00 do 15,00 časova, do dana održavanja sjednice Skupštine akcionara.

U slučaju da se sjednica Skupštine akcionara ne održi navedenog dana zbog nedostatka kvoruma, ponovljena sjednica će se održati 30.06.2023. godine (utorak) sa početkom u 14,00 časova, na istom mjestu i sa istim dnevnim redom.

Sve dodatne informacije u vezi sa zakazanom sjednicom Skupštine akcionara mogu se dobiti na telefon broj: 051/450-261.

 

NADZORNI ODBOR

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: