Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Sazivanje osamnaeste redovne sjednice Skupštine akcionara Lutrije Republike Srpske a.d. Banja Luka

Datum objave: 31.05.2023. 12:54 / Izvor: Akta.ba, 31.05.2023.

Broj : 2467-NO/23

Banja Luka, 30.05.2023. godine

 

Na osnovu člana 267. i 272. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik Republike Srpske" 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17, 82/19 i 17/23) i člana 32. alineja 5. Statuta Lutrije RS a.d. Banja Luka, Nadzorni odbor Preduzeća na 29. sjednici održanoj dana 30.05.2023. godine, donosi

 

ODLUKU

o sazivanju Osamnaeste redovne sjednice Skupštine akcionara

Lutrije Republike Srpske a.d. Banja Luka

 

I

Saziva se Osamnaeste redovna sjednica Skupštine akcionara Lutrije Republike Srpske a.d. Banja Luka za dan 30.06.2023. godine (petak) u direkciji Preduzeća u ulici Vuka Karadžića br. 2 Banja Luka sa početkom u 12,00 časova.

 

II

Za sjednicu je predviđen sledeći:

 

DNEVNI RED

 

1. Izbor radnih tijela Skupštine

-predsjedavajućeg Skupštine

-komisije za glasanje

-zapisničara

2. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa dvadesetčetvrte vanredne sjednice Skupštine akcionara;

3. Donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja Nezavisnog revizora o finansijskim izvještajima za period 01.01. - 31.12.2022. godine;

4. Razmatranje i usvajanje:

- Izvještaja o poslovanju za period 01.01.-31.12.2022. godine

- Godišnjeg finansijskog izvještaja za period 01.01.-31.12.2022. godinu

5. Donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja Nezavisnog revizora o konsolidovanim finansijskim izvještajima za period 01.01. -31.12.2022. godine;

6. Razmatranje i usvajanje konsolidovanih finansijskih izvještaja za period 01.01.-31.12.2022. godine;

7. Donošenje Odluke o raspodjeli neto dobiti ostvarene u 2022. godini;

8. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Nadzornog odbora za period od 24.05.2022. do 30.05.2023. godine;

9. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Odbora za reviziju za period od 24.05.2022. do 30.05.2023. godine;

10. Ostala pitanja

 

III

U slučaju da se Skupština ne održi zbog nedostatka kvoruma, ponovljena sjednica Skupštine akcionara održaće se 01.07.2023. godine sa početkom u 12,00 časova na istom mjestu.

Pravo učešća i pravo glasa na sjednici Skupštine akcionara ostvaruje se na osnovu izvještaja Centralnog registra HOV koji sadrži podatke o vlasnicima, broju i nominalnoj vrijednosti akcija sa stanjem deseti dan prije održavanja sjednice Skupštine akcionara, tj. 20.06.2023.godine.

Obavještavamo akcionare da se materijali za sjednicu mogu dobiti u Pravnoj službi Preduzeća svakim radnim danom od 09-15 časova ili preuzeti sa sajta Lutrije RS www.lutrijars.com

 

IV

Zadužuje se Uprava Preduzeća da poziv za XVIII redovnu sjednicu Skupštine akcionara Lutrije Republike Srpske a.d. Banja Luka objavi u dnevnom listu na teritoriji Republike Srpske.

 

V

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

Predsjednik

Nadzornog odbora

Miloš Aćić

 

 

 

 

 

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: