Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Sazivanje prve vanredne sjednice Skupštine

Datum objave: 16.02.2017. 11:52 / Izvor: Nezavisne novine, 16.02.2017.

PD "NAPREDAK" AD

PELAGIĆEVO

-UPRAVNI ODBOR-

 

U skladu sa 272. i 304, a u vezi sa članom 433. i 434. Zakona o privrednim društvima ("SI. glasnik RS", broj 127/08, 58/09, 100/11 i 67/13) i člana 63, alineja 4. Statuta PD "Napredak" AD Pelagićevo, na sjednici održanoj dana 15.02.2017. godine, donio je odluku broj 52/17, kojom

 

SAZIVA

 PRVU VANREDNU SJEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARA

PD "NAPREDAK" AD PELAGIĆEVO

 

Prva vanredna sjednica Skupštine akcionara PD "Napredak" AD Pelagićevo održaće se dana 06.03.2017 godine (ponedjeljak), u prostorijama Društva OJ "Silos" (OJ "Lipovica") u Pelagićevu, s početkom u 12.00 časova. Za sjednicu skupštine predlaže se sljedeći:

 

DNEVNI RED:

1. Razmatranje prijedloga i donošenje odluke o izboru predsjednika Skupštine akcionara, komisije za glasanje i ovjerivača zapisnika;

2. Usvajanje izvještaja komisije za glasanje;

3. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa prethodne 15. redovne sjednice Skupštine akcionara;

4. Donošenje odluke o raspolaganju imovinom velike vrijednosti - kreditno zaduženje i zasnivanje založnog prava;

5. Tekuća pitanja.

 

Poziv za 1. vanrednu sjednicu Skupštine akcionara objavljuje se u dva dnevna lista registrovana na području Republike Srpske. Poziv za sjednicu Skupštine akcionara sa prijedlozima odluka i drugim materijalima, po kojima će se odlučivati na sjednici Skupštine akcionara dostupni su na sajtu Banjalučke berze www.blberza@com , kao i na uvid u iste u prostorijama Društva u terminu od 08.00 do 14.00 časova, svakog radnog dana. Pravo učešća i pravo glasa na sjednici Skupštine ostvaruju akcionari na osnovu izvještaja Centralnog registra hartija od vrijednosti sa stanjem na dan 25.02.2017. godine (deseti dan prije dana održavanja sjednice Skupštine).

U slučaju da se sjednica Skupštine akcionara ne održi u zakazano vrijeme zbog nedostatka kvoruma, ponovljena sjed-nica Skupštine će se održati dana 07.03.2017. na istom mjestu i sa istim dnevnim redom, u 13.00 časova. Pozivaju se akcionari da lično ili putem punomoćenika, odnosno glasanjem pismenim putem, uzmu učešće u radu Skupštine akcionara.

 

OBAVJEŠTENJE

Obavještavaju se akcionari da je Upravni odbor Društva donio Odluku o sazivanju vanredne sjednice Skupštine akcionara u skladu sa čl. 433. i 434. Zakona o privrednim društvima. Pod tačkom 4. predloženog dnevnog reda, predviđeno je donošenje odluke o sticanju i raspolaganju imovinom velike vrijednosti, zaduženjem dugoročnim kreditom PD "Napredak" AD Pelagićevo u iznosu od 900.000,00 KM kod Investiciono-razvojne banke RS. Kredit se podiže u svrhu refinansiranja komercijalnog kredita, ulaganje u investicije i obrtna sredstva, pa Upravni odbor smatra da je donošenje odluke o kreditnom zaduženju Društva neophodna u cilju realizacije navedenih investicija. Obavještavaju se akcionari da, u skladu sa članom 435. Zakona o privrednim društvima, mogu koristiti pravo nesaglasnih akcionara, uvažavajući činjenicu da će se na sjednici Skupštine raspravljati o raspolaganju imovinom velike vrijednosti.

 

UPRAVNI ODBOR

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: