Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Sazivanje Skupštine

Datum objave: 21.02.2017. 13:35 / Izvor: Glas Srpske, 21.02.2017.

OSIGURANjE GARANT d.d. BRČKO

Broj: 381/2017

Datum: 20.2.2017.

 

Na osnovu člana 224. stav 2. Zakona o preduzećima Brčko distrikta BiH i člana 22. Statuta "Osiguranje garant" d.d. Brčko direktor Društva objavljuje:

 

OBAVJEŠTENJE

O SAZIVANjU SKUPŠTINE "OSIGURANjE GARANTDD BRČKO

 

Skupština dioničara "OSIGURANjE GARANT" d.d. održaće se dana 24.3.2017. godine (petak) sa početkom u 12 časova u prostorijama preduzeća, Brčko, Banjalučka 54. Za sjednicu se predlaže sljedeći Dnevni red:

1. Izbor predsjedavajućeg Skupštine, zapisničara, dva ovjerivača zapisnika i verifikacione komisije,

2. Izvještaj o poslovanju Društva za 2016. godinu,

3. Revizorski izvještaj o poslovanju Društva za 2016. godinu,

4. Donošenje odluke o raspodjeli neto dobiti za poslovnu 2016. godinu

Dioničar ima pravo pismeno da predloži izmjenu dnevnog reda najkasnije 10 dana od dana objavljivanja obavještenja o održavanju Skupštine uz obrazloženje takvog predloga.

 

Pravo učešća u radu i odlučivanju na Skupštini dioničar može ostvariti lično ili putem punomoćnika koji mora imati punomoć potpisanu od strane dioničara i ovjerenu kod nadležnih organa. Glasanje na Skuštini vrši se putem glasačkih listića zaokruživanjem na glasačkom listiću "ZA" i "PROTIV" prijedloga odluke.

Sve informacije u vezi održavanja Skupštine mogu se dobiti na tel.:049/204-111

Materijal za sjednicu Skupštine možete razgledati u sjedištu preduzeća, a dopunska obavještenja iznijeće se na Skupštini

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: