Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.
Trenutni broj tendera u bazi je preko 608.000

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Kategorije tendera

Obrazovanje

Energetika

Hemijski proizvodi

Građevina i nekretnine

Zdravstvo

Poljoprivreda i mehanizacija

Tekstil i aksesoari

Zaštita okoliša, sanitarne i komunalne usluge

Sport, kultura, umjetnost

Telekomunikacije

IT i uredska oprema

Elektronika

Istraživanje i razvoj, poslovne usluge

Namještaj i aparati

Rudarstvo i metali

Transport

Industrija

Turizam

Štamparije i izdavaštvo

Finansije i osiguranje

Odbrana, sigurnost i javna uprava

Ostalo

Brza pretraga tendera

ROBE

USLUGE

RADOVI

NEKRETNINE

IZMJENE

PONIŠTENJA

EU i MEĐUNARODNI TENDERI

PRODAJA POTRAŽIVANJA

Licitacije

Javni pozivi,
konkursi,
grantovi

Privatizacije, berze

Skupštine

Regulacioni planovi

Stečaj
- prodaja imovine
- kompanije u stečaju

Odluke o pokretanju postupaka

Planovi nabavki

Pregovarački postupak / sporazum

Obavještenja / Oglasi

JAVNE RASPRAVE

EKOLOŠKE DOZVOLE

Godišnje nabavke

Prodaja pravnog lica

Novo

OSTALO

Novo

Video pruža korak po korak instrukcije za pretragu Tendera i dodjela ugovora, kao i za olakšice jedinstvene pretrage bazirane na specifičnim kategorijama.
Video također nudi uvid u filtere pretrage po nazivu, broju tendera, datumu objave i datumu važenja, riječniku javnih nabavki (JRJN), teritoriji, nazivu naručioca/isporučioca ili nekoj drugoj od ponuđenih opcija.
Pojašnjena je i opcija Brza Pretraga, kao i način na koji označiti i spasiti željene tendere, te kako pristupiti istim na korisničkom profilu.
Dodatno, date su instrukcije za pretraživanje Dodjela ugovora, sa karakteristikama jedinstvene i filtrirane pretrage koje nude informacije o naručiocu, vrijednosti i datumu objave, kao i pobjednicima, mogućim učesnicima i isporučiocima sličnih usluga.
Također, objašnjeno je kako pristupiti zakonima, pravilnicima, uredbama i sličnim informacijama u opciji Tenderi na stranici Legislative. Vidi više +

Za korištenje i pregled tendera i Dodjela ugovora na portalu Akta.ba, odaberite opciju Tenderi koja se nalazi u gornjoj navigacionoj traci.
Ukoliko želite pregledati objavljene aktuelne i istekle tendere, odaberite opciju Pretraga Tendera.
Opcija nudi jedinstvenu pretragu gdje možete odabrati kategoriju, odnosno industriju za koju je objavljen tender.
Ispod kategorija se nalaze filteri kojim jasnije precizirate Vašu pretragu, a samim tim dobivate relevantnije rezultate.
Rezultate pretrage možete filtrirati po nazivu, broju tendera, datumu objave i datumu važenja, riječniku javnih nabavki (JRJN), teritoriji, nazivu naručioca/isporučioca ili nekoj drugoj od ponuđenih opcija.
Bitno je naglasiti da je pretraga bolja ukoliko se koriste precizne riječi ili podaci – npr. ukoliko naslov tendera glasi „Nabavka vozila“, potrebno je tačno precizirati pretragu po tom naslovu.
Za brzi pregled objavljenih tendera koristite funkcionalnosti iz sekcije Brza Pretraga, koje se nalaze ispod filtera pretrage.
Rezultat pretrage traženog tendera sadrži informacije o naručiocu i vrijednosti kao i datum raspitivanja i datum važenja tendera.
Za napredniju pretragu koristite kategorije i filtere koji se nalaze sa lijeve strane rezultata pretrage.
Željene tendere možete označiti i sačuvati klikom na zastavicu s desne strane pored naslova koji će se nalaziti u Vašem korisničkom profilu – MOJ PROFIL i tako ćete imati stalni uvid u detalje istog.
Ukoliko želite pregledati objavljene Dodjele ugovora odaberite tab Dodjele ugovora.
Opcija nudi jedinstvenu pretragu gdje možete odabrati kategoriju, odnosno industriju za koju je objavljena Dodjela ugovora.
Ispod kategorija se nalaze filteri kojim jasnije precizirate Vašu pretragu, a samim tim dobivate relevantnije rezultate.
Rezultate pretrage možete filtrirati po nazivu, broju dodjele ugovora, datumu objave, nazivu naručioca/isporučioca, riječniku javnih nabavki (JRJN) ili teritoriji.
Brzi pregled Dodjela ugovora omogućava Vam uvid u Dodjele ugovora, izmjene i poništenja.
Rezultat tražene Dodjele ugovora sadrži informacije o naručiocu, vrijednosti i datum objave. Za napredniju pretragu koristite kategorije i filtere koji se nalaze sa lijeve strane rezultata pretrage.
Za detaljnije informacije kliknite na naslov Dodjele ugovora gdje se na kraju teksta nalaze podaci o pobjednicima, mogućim učesnicima kao i isporučiocima sličnih usluga.
Dodatno, u opciji Tenderi, nalazi se stranica Legislativa, gdje se mogu pregledati zakoni, pravilnici, uredbe i slične informacije. Želimo Vam ugodno korištenje portala Akta.ba. Poslujte bolje!