Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

(poništenje poziva) Nabavka laboratorijskih usluga za potrebe provođenja mjera za sprečavanje i kontrolu virusnih bolesti kod riba i monitoringa avijarne influence kod divljih ptica i provođenje službenog uzorkovanja hrane životinjskog porijekla za 2013. godinu

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 59, 29.07.2013

KANCELARIJA ZA VETERINARSTVO BiH
OBAVJEŠTENJE
O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE
BROJ 483-1-2-3-46/13
Broj obavještenja o nabavci: 483-1-2-1-40/13
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: KANCELARIJA ZA VETERINARSTVO BiH
Kontakt osoba: Mira Mišović
Telefon: 033565700
Elektronska pošta: javne.nabavkeŽvet.gov.ba
I.2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.2.a. Vrsta: Organ uprave
I.2.b. Nivo: Državni nivo
I.2.c. Djelatnost: Javna uprava
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Usluge, Ostale usluge
II.2. Podjela na lotove
Da
II.2.a. Broj lotova: 10
II.2.b. Poništava se: Sve lotove
II.2.b-1. Redni brojevi lotova: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
II.3. Da li je zaključen okvirni sporazum?
Da
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Laboratorijske usluge za potrebe provođenja mjera za sprečavanje i
kontrolu virusnih bolesti kod riba i monitoringa avijarne influence
kod divljih ptica i provođenje službnog uzorkovanja hrane
životinjskog porijekla za 2013. godinu
Odjeljak III: POSTUPAK
III.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude
ANEKS E
Broj lota koji se poništava 1
I. Opis
I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Obrada uzoraka za potrebe monitoringa virusnih bolesti
riba-salmonide
II. Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
Kao u tenderskoj dokumentaciji
II.2. Trajanje okvirnog sporazuma
Do 01.03.2014. godine
II.3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova
Sjedište ponuđača
Odjeljak IV: RAZLOG PONIŠTENJA
Nijedna ponuda nije dostavljena u određenom krajnjem roku
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
V.1. Datum poništenja:9.7.2013.
ANEKS E
Broj lota koji se poništava 2
I. Opis
I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Obrada uzoraka za potrebe monitoringa virusnih bolesti
riba-ciprinide
II. Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
Kao u tenderskoj dokumentaciji
II.2. Trajanje okvirnog sporazuma
Do 30.06.2014. godine
II.3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova
Sjedište ponuđača
Odjeljak IV: RAZLOG PONIŠTENJA
Nijedna ponuda nije dostavljena u određenom krajnjem roku
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
V.1. Datum poništenja:9.7.2013.
ANEKS E
Broj lota koji se poništava 3
I. Opis
I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Monitoring avijarne influence kod divljih ptica
II. Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
Kao u tenderskoj dokumentaciji
II.2. Trajanje okvirnog sporazuma
Do 01.03.2014. godine
II.3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova
Sjedište ponuđača
Odjeljak IV: RAZLOG PONIŠTENJA
Broj primljenih prihvatljivih ponuda je manji od 3 (tri) i ne
osigurava stvarnu konkurenciju za konkretni ugovor
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
V.1. Datum poništenja:9.7.2013.
V.2. Broj primljenih ponuda: 1
V.3. Broj prihvatljivih ponuda: 1
V.4. Informacije o najnižoj/najvišoj cijeni prihvatljivih ponuda
V.4.a Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u
KM:28.000,00
V.4.b Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM:
28.000,00
ANEKS E
Broj lota koji se poništava 4
I. Opis
I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Prikupljanje i priprema uzoraka za potrebe monitoringa virusnih
bolesti riba - salmonide
II. Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
Kao u tenderskoj dokumentaciji
II.2. Trajanje okvirnog sporazuma
Do 30.06.2014. godine
II.3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova
Sjedište ponuđača
Odjeljak IV: RAZLOG PONIŠTENJA
Broj primljenih prihvatljivih ponuda je manji od 3 (tri) i ne
osigurava stvarnu konkurenciju za konkretni ugovor
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
V.1. Datum poništenja:9.7.2013.
V.2. Broj primljenih ponuda: 1
V.3. Broj prihvatljivih ponuda: 1
V.4. Informacije o najnižoj/najvišoj cijeni prihvatljivih ponuda
V.4.a Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u
KM:12.600,00
V.4.b Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM:
12.600,00
ANEKS E
Broj lota koji se poništava 5
I. Opis
I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Prikupljanje i priprema uzoraka za potrebe monitoringa virusnih
bolesti riba - ciprinide
II. Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
Kao u tenderskoj dokumentaciji
II.2. Trajanje okvirnog sporazuma
Do 30.06.2014. godine
II.3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova
Sjedište ponuđača
Odjeljak IV: RAZLOG PONIŠTENJA
Broj primljenih prihvatljivih ponuda je manji od 3 (tri) i ne
osigurava stvarnu konkurenciju za konkretni ugovor
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
V.1. Datum poništenja:9.7.2013.
V.2. Broj primljenih ponuda: 1
V.3. Broj prihvatljivih ponuda: 1
V.4. Informacije o najnižoj/najvišoj cijeni prihvatljivih ponuda
V.4.a Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u
KM:4.800,00
V.4.b Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM:
4.800,00
ANEKS E
Broj lota koji se poništava 6
I. Opis
I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Službeno uzorkovanje mlijeka i proizvoda od mlijeka
II. Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
Kao u tenderskoj dokumentaciji
II.2. Trajanje okvirnog sporazuma
Do 31.12.2013. godine
II.3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova
Sjedište ponuđača
Odjeljak IV: RAZLOG PONIŠTENJA
Broj primljenih prihvatljivih ponuda je manji od 3 (tri) i ne
osigurava stvarnu konkurenciju za konkretni ugovor
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
V.1. Datum poništenja:9.7.2013.
V.2. Broj primljenih ponuda: 1
V.3. Broj prihvatljivih ponuda: 1
V.4. Informacije o najnižoj/najvišoj cijeni prihvatljivih ponuda
V.4.a Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u
KM:5.400,00
V.4.b Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM:
5.400,00
ANEKS E
Broj lota koji se poništava 7
I. Opis
I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Službeno uzorkovanje mesa peradi i proizvoda od mesa peradi
II. Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
Kao u tenderskoj dokumentaciji
II.2. Trajanje okvirnog sporazuma
Do 31.12.2013. godine
II.3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova
Sjedište ponuđača
Odjeljak IV: RAZLOG PONIŠTENJA
Broj primljenih prihvatljivih ponuda je manji od 3 (tri) i ne
osigurava stvarnu konkurenciju za konkretni ugovor
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
V.1. Datum poništenja:9.7.2013.
V.2. Broj primljenih ponuda: 1
V.3. Broj prihvatljivih ponuda: 1
V.4. Informacije o najnižoj/najvišoj cijeni prihvatljivih ponuda
V.4.a Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u
KM:5.400,00
V.4.b Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM:
5.400,00
ANEKS E
Broj lota koji se poništava 8
I. Opis
I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Službeno uzorkovanje proizvoda ribarstva
II. Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
Kao u tenderskoj dokumentaciji
II.2. Trajanje okvirnog sporazuma
Do 31.12.2013. godine
II.3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova
Sjedište ponuđača
Odjeljak IV: RAZLOG PONIŠTENJA
Broj primljenih prihvatljivih ponuda je manji od 3 (tri) i ne
osigurava stvarnu konkurenciju za konkretni ugovor
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
V.1. Datum poništenja:9.7.2013.
V.2. Broj primljenih ponuda: 1
V.3. Broj prihvatljivih ponuda: 1
V.4. Informacije o najnižoj/najvišoj cijeni prihvatljivih ponuda
V.4.a Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u
KM:1.740,00
V.4.b Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM:
1.740,00
ANEKS E
Broj lota koji se poništava 9
I. Opis
I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Službeno uzorkovanje vode za piće
II. Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
Kao u tenderskoj dokumentaciji
II.2. Trajanje okvirnog sporazuma
Do 31.12.2013. godine
II.3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova
Sjedište ponuđača
Odjeljak IV: RAZLOG PONIŠTENJA
Nijedna ponuda nije dostavljena u određenom krajnjem roku
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
V.1. Datum poništenja:9.7.2013.
ANEKS E
Broj lota koji se poništava 10
I. Opis
I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Službeno uzorkovanje briseva radne okoline
II. Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
Kao u tenderskoj dokumentaciji
II.2. Trajanje okvirnog sporazuma
Do 31.12.2013. godine
II.3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova
Sjedište ponuđača
Odjeljak IV: RAZLOG PONIŠTENJA
Broj primljenih prihvatljivih ponuda je manji od 3 (tri) i ne
osigurava stvarnu konkurenciju za konkretni ugovor
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
V.1. Datum poništenja:9.7.2013.
V.2. Broj primljenih ponuda: 1
V.3. Broj prihvatljivih ponuda: 1
V.4. Informacije o najnižoj/najvišoj cijeni prihvatljivih ponuda
V.4.a Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u
KM:2.400,00
V.4.b Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM:
2.400,00
(M1-C-10807-13)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: