Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Nabavka usluga električnih mjerenja, ispitivanja i pregleda rudarskih mašina, instalacija, postrojenja i opreme na površinskom kopu Gračanica Gacko u 2013. godini

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 71, 16.09.2013

ZP "RUDNIK I TERMOELEKTRANA" GACKO A.D.
GACKO
DODATNO OBAVJEŠTENJE
ZA KONKURENTSKI ZAHTJEV BROJ 52-7-2-4-687/13
OdjeljakI.1: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: ZP "RUDNIK I TERMOELEKTRANA" GACKO, A.D.
GACKO
Kontakt osoba: Radojica Perišić
Adresa: GRAČANICA BB
Poštanski broj: 89240
Opština /Grad: Gacko
IDB/JIB: 4401387900003
Telefon: 059472413
Faks: 059472085
Elektronska po{ta: komercijala@ritegacko-rs.ba
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kao u Aneksu A
I.3. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.3.a. Vrsta: Javno preduzeće
I.3.b. Nivo: Republika Srpska
I.3.c. Djelatnost: Električna energija
I.4. Zajednička nabavka
Ne
OdjeljakII: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Usluge, Ostale usluge
II.2. Opis
II.2.a. Naziv predmeta ugovora
Konkurentski zahtjev sa objavljivanjem obavještenja br. 123/13
II.2.b. Kratak opis predmeta ugovora
Nabavka usluga električnih mjerenja, ispitivanja i pregleda
rudarskih mašina, intalacija, postrojenja i opreme na
površinskom kopu "Gračanica" Gacko u 2013. godini
OdjeljakIII: POSTUPAK
III.1. Rok i mjesto za prijem ponuda
Datum: 1.10.2013. Vrijeme: 12:00
Adresa i mjesto: Gacko, Gračanica bb., Upravna zgrada ZP R i TE
Gacko a.d. Gacko
ANEKS A
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kontakt osoba: Perišić Radojica, Jegdić LJilja
Adresa: GRAČANICA BB
Poštanski broj: 89240
Opština/Grad: Gacko
Telefon: 059472413
Faks: 059472085
Elektronska po{ta: komercijala@ritegacko-rs.ba
(M1-D-13119-13)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: