Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Nabavka usluga sječe i izvoza drvnih sortimenata, odjel 91 GJ Prokos Fojnica

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 71, 16.09.2013

ŠUMSKOPRIVREDNO DRUŠTVO
"SREDNJOBOSANSKE ŠUME" /
ŠUMSKOGOSPODARSKO DRUŠTVO "ŠUME
SREDIŠNJE BOSNE" / ŠUMSKOPRIVREDNO
DRUŠTVO "SREDNJOBOSANSKE ŠUME" D.O.O.
DONJI VAKUF
DODATNO OBAVJEŠTENJE
ZA KONKURENTSKI ZAHTJEV BROJ 457-7-2-4-71/13
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: Šumskoprivredno društvo "Srednjobosanske šume" /
Šumskogospodarsko društvo "Šume Središnje Bosne" /
Šumskoprivredno društvo "Srednjobosanske šume" d.o.o. Donji
Vakuf
Kontakt osoba: Lejla Mujić - Hodžić
Adresa: Ul. 770. slavne brdske brigade b.b.
Poštanski broj: 70220
Opština/Grad: Donji Vakuf
IDB/JIB: 4236311640001
Telefon: 030270735
Faks: 030260730
Elektronska po{ta: javne.nabavke@sumesb.com.ba
Internet adresa:http://www.sumesb.com.ba
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kao pod I.1
I.3. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.3.a. Vrsta: Javni subjekt
I.3.b. Nivo: Srednjobosanski kanton/Kanton Središnja Bosna
I.3.c. Djelatnost: Ostalo
I.4. Zajednička nabavka
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Usluge, Ostale usluge
II.2. Opis
II.2.a Naziv predmeta ugovora
Sječa i izvoz drvnih sortimenata
II.2.b Kratak opis predmeta ugovora
Odjel 91 GJ Prokos Fojnica na području Šumarije Fojnica; količina
513,00 m3
Odjeljak III: POSTUPAK
III.1. Rok i mjesto za prijem ponuda
Datum: 23.9.2013. Vrijeme: 12:00
Adresa i mjesto: Ul.770. Slavne brdske brigade bb Donji Vakuf
(M1-D-13283-13)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: