Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Nabavka usluga reklamiranja Lutrije RS preko TV i radio stanica putem agencija za marketing

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 77, 07.10.2013

LUTRIJA RS A.D. BANJA LUKA
OBAVJEŠTENJE
O NABAVCI BROJ 287-1-2-1-60/13
OdjeljakI: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: LUTRIJA RS a.d. BANJA LUKA
Kontakt osoba: Branislav Vojnović
Adresa: CARA LAZARA 29
Poštanski broj: 78000
Opština/Grad: Banja Luka
IDB/JIB: 4401560970004
Telefon: 051432700
Faks: 051432700
Elektronska po{ta: info@lutrijars.com
Internet adresa:lutrijars.com
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kao podI.1
I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće
Kao podI.1
I.4. Adresa za dodatne informacije
Kao podI.1
I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta: Javni subjekt
I.5.b. Nivo: Republika Srpska
I.5.c. Djelatnost: Ostalo
I.6. Zajednička nabavka
Ne
OdjeljakII: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Usluge, Reklamne usluge
II.2. Podjela na lotove
Da
II.2.a. Broj lotova: 2
II.2.b. Ponude se mogu dostaviti za: Sve lotove
II.3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?
Ne
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Reklamiranje Lutrije RS preko medija
II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora
Reklamiranje Lutrije RS preko TV i radio stanica putem
agencija za marketing
II.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?
Ne
OdjeljakIII: PRAVNE, EKONOMSKE ILI TEHNIČKE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Ne
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?
Ne
III.3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na
odgovarajuće propise
Kao u tenderskoj dokumentaciji
III.4. Ograničenje za učešće
Obavezni uslovi za učešće iz člana 23. Zakona o javnim
nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj
dokumentaciji.
III.5. Sposobnost za obavljanjeprofesionalne djelatnosti
Kao u tenderskoj dokumentaciji
III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost
Kao u tenderskoj dokumentaciji
III.7. Tehnička ili profesionalna sposobnost
Kao u tenderskoj dokumentaciji
OdjeljakIV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterijum za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
IV.3.a. Datum: Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do
5.11.2013. godine
IV.3.b. Novčana naknada: Da
IV.3.b-1. Iznos novčane naknade: 30,00 KM po lot
IV.4. Rok za prijem ponuda /zahtjeva za učešće
Datum: 5.11.2013. Vrijeme: 9:00
IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum: 5.11.2013. Vrijeme: 9:30
Mjesto: Lutrija RS a.d. Banja Luka, Cara Lazara br. 29
OdjeljakV: DODATNE INFORMACIJE
Novčanu naknadu za preuzimanje tenderske dokumentacije
uplatiti na jedan od računa Ugovornog organa :
5620990000029691 kod NLB Razvojne banke
5510010001281981 kodUnicredit bank a.d.
5550070021961542 kod Nova banka a.d.
5655014200000629 kod Bobar banka a.d.
ANEKS B
Broj lota: 1
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Usluga promotivnih aktivnosti Lutrije RS preko TV kao
prenosnika medija putem agencija za marketing
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
Reklamiranje lutrije RS preko TV putem agencija za marketing
II. Ukupna količina ili obim ugovora
Kao u tenderskoj dokumentaciji
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
70.000,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
godinu dana od dana potpisa ugovora
IIIPodkriteriji
1. Cijena,učešće: 50,00 %
2. Rok plaćanja,učešće: 20,00 %
3. Uslovi plaćanja,učešće: 15,00 %
4. Rok izvršenja posla,učešće: 15,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenje usluga ili izvođenje
radova
Lutzrija RS a.d. BAnja Luka, Cara Lazara br. 29 Banja Luka
ANEKS B
Broj lota: 2
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Usluga promotivnih aktivnosti Lutrije RS preko radio stanica
kao prenosnika medija putem agencija za marketing
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
Reklamiranje Lutrije RS preko radio stanica putem agencija za
marketing
II. Ukupna količina ili obim ugovora
Kao u tenderskoj dokumentaciji
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
30.000,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
godinu dana od dana potpisivanja ugovora
IIIPodkriteriji
1. Cijena,učešće: 50,00 %
2. Rok plaćanja,učešće: 20,00 %
3. Uslovi plaćanja,učešće: 15,00 %
4. Rok izvršenja posla,učešće: 15,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenje usluga ili izvođenje
radova
Lutrija RS a.d. Banja Luka , Cara Lazara br. 29 Banja Luka
(A-14340-13)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: