Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

(aukcija) Nabavka usluga podrške održavanju CMB radara Sarajevo

Datum objave: 10.04.2019. 11:48 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 10.04.2019.

OBAVIJEST O NABAVI

1250-1-2-47-3-46/19ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO


I 1. Podaci o ugovornom tijelu

Naziv AGENCIJA ZA PRUŽANJE USLUGA U ZRAČNOJ PLOVIDBI BOSNE I HERCEGOVINE
IDB/JIB 4227685650001
Kontakt osoba Iva Mandić
Adresa Ortiješ b.b.
Poštanski broj 88000 Mostar (hp mo)
Općina/Grad Mostar
Telefon (036) 281-000
Faks (036) 281-010
Elektronička pošta info@bhansa.gov.ba
Internet adresa www.bhansa.gov.ba

I 3. Adresa za primanje ponuda/zahtjeva za sudjelovanje

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog tijela, razina i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Institucija vlasti iz članka 4. stavak (1) točka a) ZJN

I 5.b. Razina

Državni nivo

I 5.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 6. Zajednička nabava

Ne

I 7. Nabava u ime drugih ugovornih tijela?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Usluge održavanja i popravki

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Javna nabava usluge podrške održavanju CMB radara Sarajevo


II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Javna nabava usluge podrške održavanju CMB radara Sarajevo

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 50000000-5 Usluge popravaka i održavanja


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavi (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

dano u tenderskoj

II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

200000,00

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Jedinica prilazne i aerodromske kontrole letenja Sarajevo, adresa Kurta Shorka 36, 71 000 Sarajevo.

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

1 godina

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva jamstvo za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji

III 3. Bitni uvjeti finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

dano u tenderskoj dokumentaciji

III 4. Ograničenja za sudjelovanje

Obvezni uvjeti za sudjelovanje iz članka 45. Zakona o javnim nabavama, a dokazi definiranii detaljno u tenderskoj
dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

dano u tenderskoj dokumentaciji

III 6. Ekonomska i financijska sposobnost

dano u tenderskoj dokumentaciji

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

dano u tenderskoj dokumentaciji

III 8. Rezervirani ugovor

Ne

III 9. Posebni uslovi za ugovore o javnim uslugama

III 9.a. Izvršenje usluga ograničeno za određenu profesiju

Ne

III 9.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvršenje usluga

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Uvjeti preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabava?

Da

IV 3.b. Može se osigurati/dostaviti zahtjev do

10.5.2019.

IV 4. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Da

IV 5. Da li je objavljena prethodna informacijska obavijest?

Ne

IV 6. Rok za primanje ponuda/zahtjeva za sudjelovanje

Datum i vrijeme 10.5.2019. 12:00:00


IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 10.5.2019. 12:30:00
Adresa i mjesto Agencija za pružanje usluga u zračnoj plovidbi BiH, Oriješ bb, 88 000 Mostar


INTERNATIONAL NOTICE - SUMMARY


PART I: CONTRACTING AUTHORITY


I 1. Contracting authority data

Name Bosnia and Herzegovina Air Navigation Services Agency
UIN 4227685650001
Contact person Iva Mandić
Address Ortiješ b.b.
Postal code 88000 Mostar (hp mo)
Municipality/City Mostar
Telephone (036) 281-000
Fax number (036) 281-010
Email address info@bhansa.gov.ba
Website address www.bhansa.gov.ba

I 3. Type of the contracting authority, level and main activity

I 3.a. Type of contracting authority

Government Institutions referred to in the Article 4 (1), subsection a) of the PPL

I 3.b. Level of government where contracting authority belong to

Country

I 3.c. Main activity of contracting authority

Executive Branch

PART II: OBJECT OF THE CONTRACT


II 1. Type of the contract

Services, Maintenance and repair services

II 1.a. Title of the object of the contract

Public procurement of maintenance support services of CMB radar Sarajevo

II 1.b. Description of the object of the contract

The subject matter of this procurement procedure is maintenance support services of CMB radar Sarajevo

II 1.c. Common procurement vocabulary (CPV)


Main vocabulary
Code Description
Main object 50000000-5 Repair and maintenance services

II 1.d. Total quantity (number of units) or scope of the contract

in tender documentation

PART III: PROCEDURE


III 1. Type of procedure

Open procedure

III 2. Conditions for obtaining tender documents

III 2.a. Tender documents published on the public procurement portal?

Yes

III 2.b. Obtainable until

10.5.2019.

III 3. Do you intend to use the e-auction?

Yes

III 4. Deadline and address for receipt of tenders/requests to participate

Date and time 10.5.2019. 12:00:00
Address and place Bosnia and Herzegovina Air Navigation Services Agency , Ortiješ bb, 88 000
Mostar

 

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: